Person

Ulrich Beck

’Jeg har aldrig troet på den tyske velstand’

Ny tysk litteratur nyder stor opmærksomhed for tiden. I sidste uge gæstede en række tyske forfattere Danmark. Information har denne gang sat Wilhelm Genazino og Annette Pehnt stævne for at tale om Tysklands krise og litteraturens tid

Nationalstaten har fundet sin afløser

EU er ikke en nationalstat, men en historisk ny statsform, der deler suveræniteten med institutioner over og regioner under nationerne

Kan Europa tænkes uden demokrati?

Nødvendigheden af at forsvare en fælleseuropæisk folkeafstemning om den nye forfatning

Den gamle verden opfinder sig på ny

Globalisering og suverænitet står ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden, siger den tyske sociolog Ulrich Beck. Men det kræver, at vi lærer at tænke og agere kosmopolitisk – og indser, at suveræniteten og demokratiet ikke nødvendigvis bor i nationalstaten

Bauman banaliseret af Bauman

Nu udkommer ’Det belejrede samfund’ på dansk: Det er den dårligeste af Zyg-munt Baumans bøger på dansk. Men det er stadig en god bog

Skitse til global pagt

Professor ved London School of Economics, David Held, har skrevet en politisk engageret bog, der burde læses af alle demokrater, som bekymrer sig for klodens fremtid

Mellem apati og utopi

Tyskland er i omvæltning i disse år. Alligevel er samfundsdebatten mærkelig tilbageskuende og indad-vendt. Kun de færreste erkender globaliseringens magt

At vokse op globalt

Fascinerende brudstykker til en ny forståelse af, hvordan det er at vokse op som globale nomader og kosmopolitter uden en fast national identitet at slå rødder i

Forbrug, fransk rødvin og for meget

Ny skarp bog om den politiske forbruger starter i vores hverdagslige praksis og ender i den globale virkeligheds realiteter

DEBAT

Væg-til-væg-stigning *Har du råd til et nyt væg-til-væg-tæppe i hele lejligheden i år? Og til at udskifte tæppet i hvert af de to næste år. Hvis ikke, så vær glad hvis du bor i en ejerlejlighed...

Sider

Mest læste

  1. »Alt under himlen er i kaos,« som Mao sagde – »situationen er fremragende.«
  2. Da vi opfandt Internettet fik vi samtidigt virus-angrebene ind i vores stuer. Nettet er, på godt og ondt, en del af risiko-samfundet Vi hører jævnligt, at Internettet gennemgribende ændrer vores liv...
  3. Når vi tænker på pensionister, er vi præget af forældede fordomme om hensunkne, passive tv-kiggere. Men pensionister bidrager aktivt til både arbejdsmarkedet, civilsamfundet og familielivet. På den måde er de egentlig et eksperiment i borgerløn, skriver forfatter og etnolog Aske Juul Lassen
  4. Mens vindens retning alene bestemte, hvem der yderligere skulle rammes af udslippet fra Tjernobyl, sad Ulrich Beck i en idyl ved foden af Alperne og skrev på den skelsættende bog om risikosamfundet. Kronikkens forfattere har netop udgivet en bog om ham - og fortæller her om de tanker, der lå bag beskrivelsen af det klassiske industri-samfunds afløser
  5. Tampa med sine bådflygtninge. Terroren mod USA. Vi må til at forstå, at vi både får brug for altruisme og for klog egoisme
  6. Tyskland er i omvæltning i disse år. Alligevel er samfundsdebatten mærkelig tilbageskuende og indad-vendt. Kun de færreste erkender globaliseringens magt
  7. Europa er fanget i en nationalstatslig blindgyde. Stillet over for katastrofescenarierne må vi udtænke nye løsninger og politiske former, skriver den tyske supereuropæer og sociolog Ulrich Beck i en ny bog
  8. Den tyske sociolog Ulrich Beck har i en kort artikel slået en ting fast: Samfundet er blevet et laboratorium, hvor ingen kan tage ansvar for eksperimenterne