Person

Viggo Hørup

De Radikale gik midlertidigt i regering med VK – og forlod varigt sin NATO-modstand

Historien om, hvordan De Radikale snoede sig ud af deres pacifistiske tradition, er en af de mærkeligere i dansk politik

Preben Wilhjelm kæmper mod ligegyldigheden over for den enkeltes retssikkerhed

Politikere og myndigheder har i vore dage langt mindre respekt for den enkeltes frihed, end den danske retsplejelovs fædre havde for 100 år siden. Det viser venstrefløjskoryfæet Preben Wilhjelm i sin nye bog

Han stjal fra chatollet

P.A. Alberti, justitsministeren, der svindlede, så hverken en Riskær, en Stein Bagger, en Thorsen, eller hvem der siden har forsøgt sig i branchen, hver for sig eller tilsammen har kunnet hamle op med, er nu genstand for en velskrevet og indsigtsfuld fremstilling. Vel nok den første rigtigt gode om emnet

De radikale indflydelsesnarkomaner

De Radikale elsker indflydelse. Indflydelse er jo ikke vulgær, og det er gunstigt for folkestyret, at den er bredt fordelt, ikke mindst på radikale hænder. Faktisk er De Radikale indflydelsesnarkomaner

Nu basker de hinanden

Under klimatopmødet gik politiet løs på demonstranter. Nu foregår opgøret indbyrdes. Det handler om afregningen for topmødeindsatsen

Er Thomas Rathsack en dansk helt?

Politikens grundlægger, Viggo Hørup, ville nok have haft en del indvendinger mod, at hans gamle avis med udgivelsen af jæger-bogen ukritisk har promoveret en krigsforherligende bog, der ligger lysår fra bladets antimilitaristiske udgangspunkt

Nej-bevægelserne har gravet deres egen grav

Nej-bevægelserne er på vej ud, fordi de hårdnak­ket har benægtet den politiske virkelighed

Aukens hæmningsløse demagogi skader Danmark

Svend Auken er i sin demagogis vold og fylder vores øren med vås, når han taler om, at 'en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt'

Klemt mellem Elefanten og de radikale

I årene op til Første Verdenskrig gjorde Henrik Cavling ved skrap skrivning og livfuld ledelse sin avis Politiken til Nordens første moderne dagblad. Anmeldelse af Sv. Ove Gades Cavling-biografi, som udkommer i morgen

Danmarks udlændingelov ligger i ruiner takket være EU

Det danske folkestyre og vores selvstændighed er og bliver uforeneligt med medlemskab af EU

Sider

Mest læste

  1. Overbevisendebog om begravelses-pladsens natur
  2. Grundlæggende er der to hensyn, som strider mod hinanden - nemlig hensynet til, at Folketinget skal have mulighed for at kigge regeringen og administrationen i kortene så godt som muligt og så hensynet til de grundlæggende demokratiske spilleregler - nemlig, at det i et repræsentativt demokrati er flertallet, der bestemmer. En opposition må naturligvis gribe i det, den har at gribe i, og når et fasttømret flertal, som det nuværende, er urokkeligt, er der en tendens til at ty til internationale konventioner, menneskerettigheder, undersøgelseskommissioner, almindelig moral og alt muligt andet - altså 'instanser', der menes at stå over Folketinget. Men der er sjældent disse genveje til at få sin vilje, og hvis man mener, at regeringen opfører sig umoralsk eller uanstændigt eller i strid med international retsorden eller dækker over sandheden, er der i hovedreglen kun en vej at gå: Nemlig at kæmpe for, at der kan etableres et andet flertal i stedet for at anfægte flertallets ret til at bestemme inden for grundlovens rammer.
  3. P.A. Alberti, justitsministeren, der svindlede, så hverken en Riskær, en Stein Bagger, en Thorsen, eller hvem der siden har forsøgt sig i branchen, hver for sig eller tilsammen har kunnet hamle op med, er nu genstand for en velskrevet og indsigtsfuld fremstilling. Vel nok den første rigtigt gode om emnet
  4. Historien om, hvordan De Radikale snoede sig ud af deres pacifistiske tradition, er en af de mærkeligere i dansk politik
  5. Politikere og myndigheder har i vore dage langt mindre respekt for den enkeltes frihed, end den danske retsplejelovs fædre havde for 100 år siden. Det viser venstrefløjskoryfæet Preben Wilhjelm i sin nye bog
  6. I årene op til Første Verdenskrig gjorde Henrik Cavling ved skrap skrivning og livfuld ledelse sin avis Politiken til Nordens første moderne dagblad. Anmeldelse af Sv. Ove Gades Cavling-biografi, som udkommer i morgen
  7. Eller hvad poesibogen gemte