Person

Villo Sigurdsson

Artikler
Kronik
12. maj 2011

Farvel til Danmarks vigtigste krisestyringsinstrument

Regeringens forslag til ny budgetlov vil afmontere finanspolitikken som instrument til krise- og arbejdsløshedsbekæmpelse. Samtidig sættes det kommunale selvstyre og grundvelfærd under forøget pres
Den nye budgetlov vil gøre det vanskeligere for kommunerne selv at prioritere, hvordan penge til velfærd som f.eks. børnehaver skal prioriteres.
Kommentar
12. august 2010

Nej til grundlovsbrud

Når regeringen forsøger at afgive suverænitet til EU på grundlag af et simpelt flertal i Folketinget og lader den hånt om Grundlovens klare bestemmelser
Både af hensyn til Grundloven og af hensyn til mulighederne for, at en ny regering kan føre en økonomisk politik, der bringer Danmark ud af krisen, er S, SF og de radikale nødt til at stemme imod regeringens forsøg på at indføre EU's konvergenskrav ad bagvejen.
Kommentar
4. december 2009

Finansloven er en bytter

Regeringen har - uden at inddrage oppositionen - forhandlet en ny finanslov med Dansk Folkeparti på plads. Regeringen indtænker ikke samtale og dialog som en del af den demokratiske proces, men magter kun at tælle til 90. Det har skabt en dårlig finanslov
Note
5. juni 2008

Danskere advarer EU mod Fogh

Statsminister Anders Fogh Rasmussen er uacceptabel til en post som EU's præsident. Han har ført Danmark i ulovlige krige mod Irak og Afghanistan. Desuden præges regeringen af en "ondartet anti-islamisk indstilling, diskrimination og en ekstremt mangelfuld integration af nye borgere"
Kronik
24. september 2007

Tyrkisk demokrati ikke på kurdisk

Efter mange års fravær er kurderne tilbage i det tyrkiske parlament. Trods valgfusk er mange - også kvindelige - kurdiske kandidater blevet valgt. Men der er fortsat mange hindringer, før kurdernes rettigheder anerkendes. Europarådet bør derfor revurdere dets bedømmelse af valget i juli
Tyrkiets nyvalgte præsident, Abdullah Gül, (i midten tv. for generalen) viser en død tyrkisk soldat, der blev dræbt af kurdere, den sidste ære. Ethvert drab på en etnisk tyrker får pomp og pragt og dignitarerne frem, mens de mange døde kurdere kun får et let skuldertræk frem hos tyrkerne.
13. marts 2002

Det bli’r i familien

HENNE i Farum er Venstre ved at genopføre et arvestykke, uden at have bestemt sig for, om det er en tragedie eller farce. Stykket hedder Alberti-skandalen, og rollen som den bedrageriske Venstrepolitiker Peter A...
29. marts 2006

Tågen letter over islam

En egyptisk fond indbød til middag på Marriott Hotel i København for at mindske afstanden til danskerne
10. februar 2007

Protester mod afvisning af Irak-flygtninge

Både i Danmark og England demonstreres der mod myndighedernes restriktive politik over for nødstedte irakere
5. juli 2007

En ny, socialdemokratisk verdensorden

Når man rejser rundt i Mellemøsten eller Latinamerika og fortæller, at man kommer fra Danmark og er socialdemokrat, får folk julelys i øjnene. Det gælder alle lige fra den fattige skopudser til den rige oliesheik. Derfor dette åbne brev
De nordiske socialdemokratier har med eksempelvis Palme-rapporten om sikkerhed og nedrustning tidligere skabt debat og politiske initiativer, der førte verdensudviklingen i en positiv retning. Dagens kronikører argumenterer for, at de nordiske socialdemokratier på ny bliver dagsordensættende på den golbale scene.
12. juli 2007

De får ikke just julelys i øjnene

Bjarke Madsen kritiserer den 7. juli kronikken En ny, socialdemokratisk verdensorden af Hardy Hansen, Villo Sigurdsson og Kjeld Aakjær. Som primær kritikpunkt anfører han, at trioen ikke nævner Hugo Chaves' bolivariske revolution med et ord og viger uden om dennes politiske, sociale og økonomiske omskabelse i Venezuela...

Sider

  • 29. marts 2006

    Tågen letter over islam

    En egyptisk fond indbød til middag på Marriott Hotel i København for at mindske afstanden til danskerne