Person

Villy Sørensen

Fangerne

I stedet for at forsøge at give andre det, de ikke vidste, de ville have, giver man dem det, man tror, man ved, de vil have. Det må blive den laveste fællesnævner. På trods af formel frigørelse, materiel selvstændighed og uddannelse til alle står vi med spørgsmålet: Hvis fangevogterne frygter fangerne, hvem er så egentlig spærret inde?

Meningen med meningstyranniet

Ugens bogdebat kombinerer to aktuelle bogudgivelser med en dansk debat. Kan man gennem Pierre Bourdieu forklare opgøret med politisk korrekthed som kulturel klassekamp?

Det gamle er forbi

Hermann Brochs ambitiøse og inciterende hovedværk endelig på dansk - måske for sent

Forkælede ...?

DET, der hverken er dårlig stil eller forkælelse, er, at så mange velstillede borgere markerer forskellen på velstandsstat og velfærdssamfund: Idealet for velfærdsstaten var og bliver, at velstand skaber muligheder for demokratisk deltagelse. Kontraktpolitik og skattestop handler om at reducere velfærd til tilfredsstillelse af den enkelt borger privatøkonomisk, men de seneste ugers protester afslører det nærmest pinligt banale: Man kan faktisk få fladskærme og friværdi nok. Demokratiet kulminerer ikke med tilfredsstillelse af materielle behov. De forkælede borgere er ikke dem, der protesterer, men derimod dem, som bekræfter rædselsscenarierne for forbrugersamfundet, hvor tilfredsstillede entreprenører sidder passive tilbage efter en lang dag og ser fladskærmsfjernsyn eller dyrker fitness. Som Villy Sørensen præcist sagde, og det gælder både politisk, psykologisk, intellektuelt og socialt: "Hvad det først og fremmest gælder om at tage afstand fra, er vor egen bekvemmelighed."

Fogh, Pia og JP knuser nok en livsløgn

For et ganske almindeligt dansk gennemsnits-menneske. Eller: Hvem Nobelprisen rettelig burde være gået til

En livgivende optimisme

Monbiots forslag til at stoppe Jordens opbrænding

Den frie tankes lange vej

Lille skrift om en fransk pioner

I havstokken

Nye lande, nye strande er der til stadighed i Klaus Rifbjerg liv og værk, trods trofasthed mod de faste, kystnære boliger

Jagten på Jesus

Jagten på den historiske Jesus startede for mere end hundrede år siden, og er ikke slut endnu. Uenigheden mellem forskerne bliver større i takt med, at den folkelige interesse vokser

Knippel af sæk!

Det gode eventyr ved, hvad der er basis i os alle. Og det husker at holde op i tide

Sider

Mest læste

  1. Peter Seebergs 'Samlede noveller' demonstrerer tydeligt, hvori hans fornyende indsats bestod
  2. Med sine 22 nye noveller befæster Pia Juul sin position blandt de sande mestre i den korte prosa
  3. Ny bog om modernismen forener på forunderlig vis det akademiske og det folkelige, det rationelle og det åndelige
  4. I dag er det 250 år siden Ludvig Holberg døde. Ængstelsen for det fremmede, som ikke er nogen nyhed i Danmark, hvor nationale og kristne fordomme er stærke selv uden Søren Krarups bistand, får hos Holberg sin tidlige religionskritiske analyse på psykologisk grundlag
  5. Den litterære selvfremstilling og dens strategier er genstand for et større værk fra Aarhus Universitetsforlag. 'Selvskreven - om litterær selvfremstilling' hedder værket, der er redigeret af Stefan Kjerkegaard m...
  6. For 40 år siden udgav Kristen Helveg Petersen, Villy Sørensen og Niels I. Meyer en bog, der udløste et folkeligt oprør og en livskraftig bevægelse baseret på visionen om et andet samfund med demokrati, lighed og bæredygtighed i centrum. I dag er oprøret dødt og borte – eller er det?
  7. Nye lande, nye strande er der til stadighed i Klaus Rifbjerg liv og værk, trods trofasthed mod de faste, kystnære boliger
  8. Villy Sørensens skrifter om H. C. Andersen sætter høje standarder for tanker om eventyrdigteren