Person

Villy Sørensen

Books’r’us

(2. sektion) Hvem skal styre bogportalerne, det nye led i bogens fødekæde? Bøger.dot.dk Jan Sonnergaard ligger lige ovenpå Villy Sørensen, men Villy Sørensen ligger bedst: Over 3...

De dovne og de heldige

To danske eventyralbum beretter om et land, hvor dovenskab og grådighed belønnes, og om en knægt født til evig lykke Ny tegneserie Hvis man har brug for en pause i diskussionen om omskrivningen af gamle danske klassikere, jvf...

LÆSERDEBAT

Fatwa upåtalt 26. DEC. – Bashy Quraishy kan ikke lide Nasar Kadar, og fremhæver i Information den 20. december sit eget verdensbillede, som (ifølge Bashy) »er komponeret af en kosmopolitisk baggrund med høje uddannelser, ophold i forskellige lande og ustandselig søgen efter viden, et lidenskabeligt ønske om, at alle mennesker i Danmark uanset hudfarve, religion, kultur og social status skal respekteres og accepteres som individer og ikke beskrives som muslimer, indvandrer og flygtninge...

LÆSERDEBAT

Andersen med kommarettelse 18. DEC. – Det synspunkt som anmelderen (12. december) og lederskribenten (13. december) anlægger på min let bearbejdede udgave af tre H. C. Andersen eventyr, fører – uanset at nogle indvendinger måske er berettigede – i sin konsekvens til at de som ikke selv kan læse H...

Modernisme i kritisk omgang

Tidsskriftet KRITIK 147 kommer bredt omkring den danske modernisme Tidsskrift Noget temanummer kan man næppe kalde KRITIK 147. Alligevel aner man en slags motiv, der i stadigt skiftende skikkelse dukker op i næsten samtlige tidsskriftets artikler...

LÆSERDEBAT

Kannibalistisk kogalskab 12. DEC. – Hurra et halvt-års Kød- & Benmel fri zone. Tænk hvis køerne ikke skulle æde resterne af deres artsfæller Tænk hvis køerne fik lov at være vaskeægte vegetarer...

LÆSERDEBAT

Gå efter bolden, Gad! 17. DEC. – Svar til Kirsten Gad (den 16. december) angående kønsforskelle: Gå efter bolden, ikke efter manden! Du skriver om min sociale position (hvem jeg er, så at sige) – dels positivt om min kapacitet, dvs...

Hvad er Danmarks bedste eventyr?

To forskellige bud på folkets visdom svømmer over med muntert trylleri, plat, skæmt og legender, som de blev leveret af husmænd og -koner, omrejsende svende, tjenestepiger, soldater, fattiglemmer m...

De gode ideers kætter

Ved Bjørn Poulsens død – Informations grå og rødblissede emminence Nekrolog Bjørn Poulsen blev 82 år – pludselig ramt af en blodprop i hjertet. I de første par årtier efter Anden Verdenskrig var en nærmere præsentation af ham i Informations spalter overflødig, i de seneste årtier måtte han præsenteres som en for de fleste ukendt...

Støtte til nyskrivninger

H.C. Andersen Center advarer mod at sætte klassikeren på museum Nyskrivning Der er delte meninger i sprog- og litteraturverdenen om, hvorvidt en dansk klassiker som H.C. Andersen bør skrives om, så for eksempel »Snedronningen« bliver mere forståelig for nutidige læsere – ikke mindst børn...

Sider

Mest læste

  1. Franz Kafkas ’Slottet’ i kongenial nyoversættelse af Villy Sørensen
  2. Ved døden opløses kroppen, og sindet afpersonaliseres og forener sig igen med det universelle
  3. Det ligger helt uden for poetens forestillingsevne, at et menneske, der går anderledes klædt og beskæftiger sig med andre ting end han selv, og oven i købet foretager sig noget så profant som hver morgen at tage toget til arbejde, skulle have et rigt indre liv og for eksempel være belæst, begavet, musikalsk, humoristisk, levende, sanselig og følsom
  4. Det er ikke et personligt opgør. Det er en videnskabelig fejde. Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad retter et angreb mod Joakim Garffs prisbelønnede Kierkegaardbiografi
  5. I halvtredserne og tresserne var kunsten og litteraturen politikernes samtalepartnere i diskussionen af velfærdens mål og mening
  6. Villy Sørensens efterladte prosatekster, kortprosa af indre og ydre nødvendighed
  7. Ud af industrikulturen - hen imod kærlighedssamfundet FRIE ORD USA må sammen med mange andre af tiden magthavere også stå i gæld til Dario Fo med et klækkeligt forfatterhonorar...
  8. For 40 år siden udgav Kristen Helveg Petersen, Villy Sørensen og Niels I. Meyer en bog, der udløste et folkeligt oprør og en livskraftig bevægelse baseret på visionen om et andet samfund med demokrati, lighed og bæredygtighed i centrum. I dag er oprøret dødt og borte – eller er det?