Person

Villy Sørensen

Gaven fra Haider

Vi frasiger den østrigske regering evnen til at udtale sig på vegne af kunsten og kulturen og for dens interesser og mål. Ikke alene på grund af dens manglende faglige forudsætninger, men på grund af dens manglende moralske kvalifikationer...

Chokerende gen-syn

"Det er klart, at der er grænser for, hvor langt mennesket kan udnytte naturen, den ydre og sin egen, uden at få den imod sig, men det er ikke ganske klart hvor grænsen går (...

Dårskab går sin gang

ÅH NEJ, ENDNU et dunk på dommedagsklokken. Hør disse ord: »Den nulevende generation kan være blandt de sidste, der kan rette den nuværende kurs i verdensudviklingen, før den når et punkt, hvorfra der ikke kan vendes tilbage...

Den amdivalente magt

Dér sidder han altså, manden der i starten af 1970’erne ville skabe et nyt, klasseløst samfund og befri det arbejdende folk fra kapitalismens undertrykkende bånd. I skjul sidder han, den verdensrevolutionære, forskanset mod verden i et ’gated community’ – en 810 kvadratmeter stor penthouse-lejlighed på toppen af en bevogtet luksusejendom på den private rigmandsø Fisher Island – med et direkte vue ind til en af den liberalistiske kapitalismes mest selvbevidste symboler, Miami Beach, Florida...

Nyt midteropbrud?

»Staten, den vældige regeringsparasit, der omklamrer samfundslegemet ligesom en boa constrictor (den største af alle kvælerslanger) med dets allestedsnærvrende net af bureaukrati, politi, stående hær, gejstlighed og dommerstand...

Litteratur-splejsning

Midt i denne klejnetid har vor lederskrivende kriminalreporter, lad os i julebearbejdningens anledning kalde ham Vatsen, rettet lygteskæret mod et dunkelt punkt, hvad angår begrebet litterær forklejning...

Enten krig eller påske

Selv bygger ånden kirke bedst, trænger så lidt til drot som præst, ordet kun helliger huset! Grundtvig Troen viste sig stærkere end den virkelighed der havde gjort den til skamme: at Jesus, der havde forkyndt at Guds rige (med kærlighed til selv fjenderne) var nær, var blevet henrettet som en forbryder kunne, skønt et faktum, ikke være sandt, ikke være det sidste ord: sandheden var på hans side, han var sandheden og siger det hos evangelisten Johannes direkte om sig selv...

Hvad vedrører hvem?

»Hele symboltolkningen og semiotikken er teoretisk på en måde, som ikke vedrører den offentlige kulturtilstand.« Aage Henriksen i Information 1. august SÅ VAR den der igen i går...

Den fjerde åbning

»Det siger næsten sig selv, men tanken om at der må søges et naturligt – og ikke et økonomisk – værdigrundlag for samfundet virker alligevel ophidsende på kritikere til højre og venstre, på liberalister såvel som marxister...

Den grønne kløe

ØGET GRØN indflydelse. Det er resultatet af den regeringsaftale, der i går blev underskrevet i Berlin. Kansler Gerhard Schröder måtte belønne, at hans grønne partner ved forbundsvalget gik frem til 8,6 procent af stemmerne og dermed sikrede den rød-grønne koalition et fortsat flertal...

Sider

Mest læste

  1. Med sine 22 nye noveller befæster Pia Juul sin position blandt de sande mestre i den korte prosa
  2. Det er ikke et personligt opgør. Det er en videnskabelig fejde. Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad retter et angreb mod Joakim Garffs prisbelønnede Kierkegaardbiografi
  3. Det ligger helt uden for poetens forestillingsevne, at et menneske, der går anderledes klædt og beskæftiger sig med andre ting end han selv, og oven i købet foretager sig noget så profant som hver morgen at tage toget til arbejde, skulle have et rigt indre liv og for eksempel være belæst, begavet, musikalsk, humoristisk, levende, sanselig og følsom
  4. Peter Seebergs 'Samlede noveller' demonstrerer tydeligt, hvori hans fornyende indsats bestod
  5. Jesper Wung-Sung er tilbage i novellesporet med 20 noveller om drengelivets genvordigheder
  6. Franz Kafkas ’Slottet’ i kongenial nyoversættelse af Villy Sørensen
  7. Villy Sørensens efterladte prosatekster, kortprosa af indre og ydre nødvendighed
  8. I dag er det 250 år siden Ludvig Holberg døde. Ængstelsen for det fremmede, som ikke er nogen nyhed i Danmark, hvor nationale og kristne fordomme er stærke selv uden Søren Krarups bistand, får hos Holberg sin tidlige religionskritiske analyse på psykologisk grundlag