Person

Vince Cable

Udenlandske studerende føler sig uvelkomne i Storbritannien

Ligesom i Danmark afskrækker en restriktiv britisk udlændingepolitikde kloge hoveder, som landet forsøger at tiltrække. I stedet tager de udenlandske studerende til USA og Australien, hvor de føler sig mere velkomne

Britiske studerende skruer op for protesterne

Studenterprotester i Storbritannien forventes i dag at kulminere i et sidste forsøg på at overbevise regeringen om at droppe stigningen i brugerbetalingen

Britiske liberale presset på grund af brugerbetaling

Presset fra skoleelever og studerende såvel som fra egne rækker vokser på de britiske liberaldemo-krater på grund af løftebrud om studenterbrugerbetaling

Britisk liberal minister angriber det kapitalistiske system

Koalitionsregeringens erhvervsminister, Vince Cable, beskyldes for anti-business-tale efter at have kritiseret kapitalismen for at 'dræbe konkurrence'