Person

Vladimir Meciar

Det europæiske projekt har aldrig begejstret vores fætre i øst

Modsætningen mellem europæisk fællesskab og nationalisme er nu så akut, at Bruxelles vil give østeuropæerne en lærestreg. Man vil statuere et politisk-juridisk eksempel over for Polen, den største og vigtigste medlemsstat i øst. Men retter Polen ikke ind, vil Ungarn blokere alle sanktioner fra Bruxelles’ side. EU’s autoritet kan derfor stå og falde med det eneste, østeuropæerne fra første færd har villet have fra Bruxelles: penge

'Der er masser af varer, men ingen har råd til at købe'

I Tjekkiet er der skuffelse over politikerne og frustration over, at virksomhederne udkonkurreres eller flytter til lande med endnu billigere arbejdskraft

Hvad er der galt i Centraleuropa?

Politisk ustabilitet, populisme, polarisering og folkelig mistro - Polen, Tjekkiet og nu også Ungarn er blevet EU's problembørn

Hvorfor tog vi fejl?

Om konsoliderede demokratier og gråzoneregimer i de tidligere kommunistiske lande

Hvorfor tog vi fejl?

Efter Murens fald i 1989 var det en fremherskende opfattelse, at vejen var banet for en gnidningsfri overgang til demokrati og markedsøkonomi i Østeuropa. I dag, hvor demokratiet ikke har det for godt i den tidligere østblok, diskuteres, hvorfor politikere og eksperter dengang lod sig lede af overdreven optimisme

En præsident gør status

Slovakiets gode internationale forbindelser kan være i fare, frygter landets afgående præsident Rudolf Schuster, der anser tæt samarbejde med især USA for nødvendigt

Fortidens skeptiker vender tilbage

Slovakiets kommende præsident tager afstand fra EU og vender blikket mod Ukraine

En fortid som synder

Han har skræmt både venner og fjender fra sig, men de slovakiske vælgere bliver ved med at stemme på Vladimir Meciar. I dag falder vælger-nes endelige dom

Atlanten på tværs af EU

De nye EU-lande kan true hele projektet

Slovakkerne vælger EU-venlige partier

Vejen til EU og NATO synes fri for Slovakiet, efter vælgerne afviste nationalister ved parlamentsvalg

Sider