Person

Wolfgang Schäuble

Når demokratiet står i vejen

Ved at lade forfatningen indrette sig efter finanspagten sætter Berlin sig både ud over domstolen i Karlsruhe, såvel som muligheden for en senere demokratisk flertalsbeslutning, der går imod den tyske krisepolitik

Hollandes europæiske realitetstjek

Under præsidentvalgkampen i Frankrig lovede François Hollande et opgør med den tyske nøjsomhedspolitik, men inden EU’s ministerrådsmøde i Bruxelles er den franske præsident blevet tvunget til at revidere sine ambitioner

EU vil detailstyre Grækenland

Som modydelse for yderlige krisehjælp til Grækenland vil EU regulere alt fra de græske medicinpriser til indkøb af software. Ifølge Financial Times, der har fået fingrene i et lækket forhandlingsdokument, er der tale om såkaldt micromanagement helt ned i mindste detalje af det kriseramte land

Nyt og gammelt nag mellem grækere og tyskere

Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble ud-talte sig forleden sarkas-tisk om det græske demo-kratis bedrifter. ’Det kan jeg som græker ikke acceptere,’ replicerede Grækenlands præsident, Karolos Papoulias

’Kan det gennemføres med tåregas?’

Et bredt udsnit af den græske befolkningen demonstrerede søndag mod EU’s krav. Afstemningen i parlamentet om nye besparelser og reformer endte igen med at gøre Athen til gældskrisens brændpunkt

Blindgyden

Der eksisterer kun to muligheder for Grækenland: Officiel statsbankerot eller udtræden af eurozonen. Begge dele også med uoverskuelige sociale konsekvenser i en årrække

EU’s krise er en mulighed for demokrati

Lad os benytte krisen til at skabe borgernes Europa, et demokra-tiernes fællesskab, opfordrer den tyske filosof Ulrich Beck

Tyskland vil piske EU-traktatændringer igennem

Tyske og franske politikere anvender i stigende grad truslen om en union i to hastigheder til at gennemtrumfe traktatændringer, vurderer eksperter

Forsigtig tysk åbning over for fælleseuropæiske statsobligationer

Merkel har gentagne gange afvist fælles-europæiske statsobligationer, men efter gårsdagens topmøde i Paris svirrer rygterne om en ny løsning på den europæiske gældskrise. Debatten om en løsning er i skred, vurderer EU-ekspert

EU's banktest vil ikke berolige markedet

I kølvandet på eurokrisen har private investorer i stort tal mistet tilliden til Europas finansinstitutioner. Ved at teste de europæiske bankers evne til at klare krisen vil EU overbevise markedet. Forsøget er forgæves, mener eksperter

Sider

Mest læste

  1. I forsøget på at forstå tyskernes økonomiske succes, flid og trang til stabilitet havner man på et eller andet tidspunkt hos den berømte og sparsommelige husmor fra sydtyske Schwaben. Information har mødt hende