Person

Zygmunt Bauman

Villavejen

Vi har 1.850.000 personbiler i Danmark. Vore hjem bugner med videomaskiner, mobiltelefoner, mikrobølgeovne, tørretumblere og computere. De fleste af os flyver mindst en gang om året til velfortjent afslapning under sydlige himmelstrøg...

Aldrig mere?

Sveriges hårde flygtningepolitik i 1930'erne udelukkede mange jøder, som forsøgte at undslippe Hitler-Tysklands forfølgelser. I dag skammer vi over vor eftergivenhed. Men vi bør spørge os selv, hvad eftertidens dom bliver over den flygtningepolitik, vi fører i dag...

Fix-fax demokrati

"Den slags klippe-klistre hører hjemme i en børnehave og ikke i et statsministerium." SF's formand Holger K. Nielsen SET PÅ AFSTAND virker den igangværende Christiansborg-debat om den mystiske fax til statsministeriet, som en glimrende illustration af, hvad det er for et demokrati, vi er ved at udvikle i de vestlige samfund...

Zombie-demokratiet

VÆLGERNES attitude til den dobbelte folkeafstemning i København den 28. september om både den fælleseuropæiske mønt og de lokale bydelsråd er et klart signal om, at politikerne mangler den brede befolknings opbakning til at bringe det politiske system i omdrejningshøjde med en verden under hastig forandring...

Millionærernes oprør

»Lige som herkomst, velstand og uddannelse definerer oligarkiet, så er deres modsætninger, lav herkomst, lav indkomst og legemlig beskæftigelse betragtet som typiske for demokratiet...

Frihed til enhver tid

»Vi kan ikke være menneskelige uden både sikkerhed og frihed; men vi kan ikke have begge på samme tid.« Den polsk-britiske sociolog, Zygmunt Bauman REGERINGENS terror-pakke, som statsminister Poul Nyrup Rasmussen prompte bebudede efter terror-angrebene i USA den 11...

Vuggetilgrav.com

DEN SOCIALDEMOKRATISKE utopi om en velfærdsstat og korporative fællesskaber, der alfaderligt sørgede for alle borgeres fornødenheder fra vugge til grav, er ved indgangen til det 21...

Det definitive folk

Den malaysiske tænker og politiker Mohammad bin Mahathirs beskæftiger sig i 'The Malay Dilemma' med aspekter, der er grundlæggende for at skabe en sammenhængskraft i et multikulturelt samfund

Mennesker som moderne affald

Der er ikke længere brug for de arbejdsløse, så nu bliver de ifølge den polskfødte sociolog Zygmunt Bauman skubbet helt ud og væk; de bliver til en belastning, man foragter

Opgøret med ligheden

Den danske lighed sprækker. Da et folketingsflertal i sidste uge vedtog en integrationsplan, som gør det muligt at straffe fattige mennesker for manglende indsats ved at tage deres kontanthjælp fra dem, lød der ingen protestbrøl fra befolkningen...

Sider

Mest læste

  1. Vores sexliv er ikke bare drift og biologi. Seksualiteten er en seismograf, som opfanger kulturelle og sociale skælv i vores samfund, og den er i disse år så meget i opbrud, at vi måske skal til at beskrive seksualiteten på ny, mener professor i sexologi Christian Graugaard
  2. Ideen om ’drømmestudiet’ er ikke bare en fæl kliché, men en skadelig en af slagsen, fordi den spinder et i forvejen svært valg ind i et kulturelt narrativ, hvor alt står og falder med den enkelte, og hvor horisonten er den enkeltes indre verden, skriver lektor Martin H. Brunsgaard i denne kommentar
  3. Samtalerne i Bjørg Tulinius’ og Michael Bach Henriksens interviewbog ’Mellem frygt og håb’ bliver en slags multiperspektivisk samtalemosaik, som det i lidt for vid udstrækning er overladt til den enkelte læser selv at samle
  4. En filosof, hvis aktualitet kommer af hans anderledeshed DET FILOSOFISKE RUM "Jeg kender ingen filosof efter Spinoza, som folk kan lære så meget vigtigt af om vort liv og samfund...
  5. Hvorfor skærer, brænder og sulter de sig selv? De vokser op med alt, hvad man kan ønske sig af materiel rigdom og med alle muligheder åbne. Men det, der kan lyde som et drømmescenario, fører for nogle børn til dyb ensomhed og mistrivsel
  6. Som medarbejder i det danske sygehusvæsen må man være kreativ over for de mange krav og kontroller, der lægges ind i arbejdet uden kompensation eller ressourcetilførsel. Man må enten forholde sig kreativt til kravene og gå på akkord med sin egen etik eller også forfægte sin faglighed
  7. Den polskfødte sociolog Zygmunt Bauman, som døde mandag, er en af den slags intellektuelle, der ikke laves længere. Engageret, nysgerrig og indigneret skrev han ufatteligt mange små bøger, hvor han afdækkede komplekse politiske og sociale problemer i ufatteligt enkle sætninger og konklusioner
  8. Forveksler man kritik af staten Israel med antisemitisme bærer man brænde til det bål, der handler om at gøre Israel og alle jøder til et fedt