Peter Birch Sørensen

 • Kommentar
  15. juni 2016

  Kloge afgifter skal sikre den grønne omstilling

  Klogt udformede afgifter er afgørende for, at Danmark kan indfri sine klimamål. Men vi må samtidig acceptere faldende provenu fra energiafgifterne
  Klogt udformede afgifter er afgørende for, at Danmark kan indfri sine klimamål. Men vi må samtidig acceptere faldende provenu fra energiafgifterne
 • Kronik
  4. marts 2013

  Finansskat dumper med et brag

  Fortalerne for en finansiel transaktionsskat overser, at den dels ikke forhindrer nye kriser, dels er alt for nem at omgå og for svær at administrere, skriver tidligere skatteminister Carsten Koch og økonomiprofessor Peter Birch Sørensen
  Finansskatten vil ikke mindske kursernes kortsigtede tilfældige udsving, til gengæld bliver den næsten umulig at håndhæve. Så det er klogt af Danmark at forblive kritisk over for skatten.
 • Kommentar
  3. december 2009

  Finanslovsaftalen er kun et lille skridt i den rigtige retning

  Finanslovsaftalen for 2010 puster kun lidt ekstra liv i dansk økonomi. Frygten for store underskud bør ikke stå i vejen for en noget større saltvandsindsprøjtning. Krisen bør heller ikke stå i vejen for nye strukturreformer - snarere tværtimod
 • Kommentar
  4. juni 2009

  Grøn Vækst-rapport er uambitiøs

  Når ambitionsniveauet er så lavt som i oplægget til regerings plan 'Grøn Vækst', er det ekstra bekymrende, at planen end ikke anviser effektive midler til at realisere de opstillede mål
  Enten er forslagene i regeringens rapport -Grøn Vækst- gammel vin på nye flasker eller også fremstår målene relativt beskedene.
 • 3. januar 2009

  Vismændene og arbejdsløsheden

  Professor Jesper Jespersen giver et misvisende billede af vismændenes syn på arbejdsløsheden og dens årsager
 • 15. april 2008

  Finanspolitik og vismænd

  Det er helt legitimt og sundt, at vismændenes analyser og anbefalinger udsættes for kritisk analyse fra fagfæller. Men det forudsætter en fair fremstilling af vis-mændenes synspunkter
 • 7. juni 2007

  Grænserne skal åbnes mod øst

  Globalisering kan modvirke dansk økonomis overophedning, skriver de økonomiske vismænd i anledning af deres nye rapport, men det kræver, at Danmark åbner grænserne for arbejdskraft
 • 21. december 2004

  Vandmiljø og lærkesang

  At opgøre værdien af miljøgoder i penge leder ikke automatisk til mindre naturbeskyttelse
 • Kronik
  7. juli 2004

  Fremtidens velfærd

  Velfærdsstatens redning forudsætter en politik, der øger indvandrernes erhvervsdeltagelse, får de unge hurtigere uddannet, mindsker udstødningen af svage grupper og får de ældre årgange til at blive længere på arbejdsmarkedet – det kræver kontroversielle reformer

Sider