Peter Holm

 • Kronik
  4. april 2018

  Kirken bør blive arnested for magtkritik og folkeligt opgør mod konkurrencestat, grådighed og gud-Mammon

  Folkekirken opfattes ofte som en temmelig konservativ statskirke, der per definition bør være politisk neutral. Spørgsmålet er imidlertid, om vi i Danmark er ved at få trukket en samfundsudvikling ned over hovedet, som kirken ifølge sin egen forkyndelse ikke kan stå inde for og derfor åbenlyst må forholde sig kritisk til
  Kirken er en kulturinstitution, som også varetager en kulturarv i form af kirkebygninger, inventar og kirkegårde, hvilket kan få det til at lyde, som om den næsten var et museum, skønt den i høj grad er en levende samfundsmedspiller, skriver dagens kronikør.
 • Kronik
  30. november 2017

  Ser man stort på, at alting hænger sammen, bliver man en trussel for sig selv

  Religion er ikke en privat overbygning eller tildigtning til den faktiske virkelighed. Den er tværtimod en italesættelse af de livsvilkår, intet menneske kan slippe fri af, men højst gøre sig blind for. Gør man det, ender mennesker som dyr i nyttelogikkens vold
  I kirken aflæses og italesættes virkeligheden med kosmos som den afgørende horisont. Her forstås alt og alle i sammenhæng, og mennesket respekteres som et åndeligt væsen, skriver Peter Holm, som er tidligere provst for Frederiksberg. Her er det Københavns Drengekor, som optræder i hele verden, bl.a. i Vor Frue Kirke.
 • Kommentar
  22. december 2014

  Den folkelige kirke

  Fyldte kirker juleaften kan måske ses som udtryk for en vis kollektiv erfaring af, at der er noget helt elementært menneskeligt og metafysisk på færde i kirken. Måske kan kirken ligefrem symbolisere et slags korrektiv til horisontindsnævring i form af nykapitalisme, materialisme og vækstideologi
 • Kommentar
  25. april 2012

  Debatten om homovielser er teologisk uinteressant

  Kirkelige vielser af homoseksuelle er et ligestillingsspørgsmål, og debatten er derfor ligegyldig set med teologiske briller. Det forklarer formentlig, hvorfor så få præster har ytret sig
 • Kronik
  4. marts 2010

  Folkekirken – en gøgeunge i statens rede?

  Eller kirken som en god samtalepartner i forsøget på at finde sammenhængskraften i samfundet i stedet for materiel vækst, udvidelse af behov, tilfredsstillelse af begær, uhæmmet naturudnyttelse, grådighed, overforbrug, egoisme og profit. Måske kirken kunne gøre opmærksom på et par guder?
  'Hvis religion er en slags metafysik, hvilket netop er religionskritikkens hovedanke, så er selv den sekulære stat religiøst funderet - bare i noget andet end kristendom,' mener dagens kronikør.
 • Kronik
  16. januar 2009

  Fadervor i folkeskolen?

  Gud Fader bevar os for en folkeskole så ufolkelig, at den ikke vil give børnene de nødvendige religiøse kompetencer, der gør det muligt for dem at forholde sig til hele virkeligheden i dens fulde udstrækning og ikke kun til 'vores del'
  Gud Fader bevar os for en folkeskole så ufolkelig, at den ikke vil give børnene de nødvendige religiøse kompetencer, der gør det muligt for dem at forholde sig til hele virkeligheden i dens fulde udstrækning og ikke kun til -vores del-, mener Peter Holm.
 1. Kommentar
  25. april 2012

  Debatten om homovielser er teologisk uinteressant

  Kirkelige vielser af homoseksuelle er et ligestillingsspørgsmål, og debatten er derfor ligegyldig set med teologiske briller. Det forklarer formentlig, hvorfor så få præster har ytret sig
 2. Kronik
  30. november 2017

  Ser man stort på, at alting hænger sammen, bliver man en trussel for sig selv

  Religion er ikke en privat overbygning eller tildigtning til den faktiske virkelighed. Den er tværtimod en italesættelse af de livsvilkår, intet menneske kan slippe fri af, men højst gøre sig blind for. Gør man det, ender mennesker som dyr i nyttelogikkens vold
  I kirken aflæses og italesættes virkeligheden med kosmos som den afgørende horisont. Her forstås alt og alle i sammenhæng, og mennesket respekteres som et åndeligt væsen, skriver Peter Holm, som er tidligere provst for Frederiksberg. Her er det Københavns Drengekor, som optræder i hele verden, bl.a. i Vor Frue Kirke.