Peter Kvist Jørgensen

  • Læserbrev
    21. marts 2013

    Fælles kamp mod diskrimination

    Diskrimination, racisme og usaglig forskelsbehandling er ikke den enkeltes problem, men en fælles udfordring, som kræver, at vi alle tager et fælles ansvar