Peter L. Vesterdorf

Seneste artikler af
Peter L. Vesterdorf
 • Udlændingepolitik bør ikke være et spørgsmål om alt eller intet

  Under den tidligere regering blev der foretaget urimelige stramninger af udlændingepolitikken – endda med tilbagevirkende kraft. Det retter den nuværende regering desværre ikke op på i sit nye forslag på området. I stedet er debatten sort/hvid
 • Alternativ til forfatningstraktaten

  Teknisk tilpasning nødvendig for at sikre unionen
 • Mickey Mouse-parlament eller magtfaktor

  EU er blevet langt mere demokratisk og med mere indflydelse end mange nationale parlamenter har i de enkelte lande
 • Skal EU fortsat være på sultekur?

  Det er ikke renationalisering og færre ressourcer til EU, der er brug for. Tværtimod
 • Skæbne-afstemning forude

  Vi kommer snart ud for et valg mellem primært at lære at leve med nye europæiske og globale normer for demokrati og menneskerettig-heder – eller at vende tilbage til en udvikling som en selvhøjtidelig og isoleret stamme i den nordlige europæiske periferi
 • Roterende fis

  En enkelt kommissær pr. EU-land – i perioder ikke engang dét – er en rigtig dårlig idé. At svække Kommisionen er det samme som at lade EU gradvist forfalde til et skalkeskjul for stormagtsdominans
 • Systemfejl i grundloven?

  Forbehold og folkeafstemninger har kortsluttet dansk EU-politik - altsammen på demokratisk vis! Men vil et flertal af danskerne virkelig ud af EU - eller bare være med uden at være med? Økonomi og politik Da vor nuværende grundlov blev til i 1953, var den så forudseende, at den i § 20 rummede en bestemmelse, der tog højde for, at den dag kunne komme, da Danmark ville ønske at tilslutte sig et system som Det europæiske Kul- og Stålfællesskab oprettet i 1952 eller de senere to europæiske fællesskaber, dvs...
 • Omfattende Sinatra biografi fra FBI

  *Snart vil man kunne læse den formodentlig mest omfattende biografi, der nogensinde vil udkomme, Frank Sinatra. 'Biografien' er en redigeret udgave af FBI's Sinatra-dossier, den fylder 1...
 • Er konkurrence-loven god nok?

  Den nye konkurrencelov kan på visse punkter blive mere effektiv, så den både tjener forbrugerne og styrker konkurrencen RETFÆRD OG VELFÆRD For godt halvandet år siden trådte en ny konkurrencelov i kraft...

Sider

Mest læste
 1. EU: Vi kan ikke kræve decentralisering og fuld selvbestemmelse, hvis vi samtidig ønsker at undgå handelshindringer som følge af vidt forskellige nationale lovgivninger, der hæmmer eller helt forhindrer eksport af f...