Peter L. Vesterdorf

Artikler
 • Kronik
  12. juni 2012

  Udlændingepolitik bør ikke være et spørgsmål om alt eller intet

  Under den tidligere regering blev der foretaget urimelige stramninger af udlændingepolitikken – endda med tilbagevirkende kraft. Det retter den nuværende regering desværre ikke op på i sit nye forslag på området. I stedet er debatten sort/hvid
  Birthe Rønn Hornbech var integrations- og kirkeminister i regeringen Anders Fogh Rasmussen. Hun repræsenterede om nogen en politiker, der var benhård i sin udlændingepolitik. Det endte med, at hun blev afsat som minister den 8. marts 2011 i kølvandet på Informations artikelserie om konventionsstridige afslag på dansk statsborgerskab til statsløse unge.
 • 18. juni 2005

  Alternativ til forfatningstraktaten

  Teknisk tilpasning nødvendig for at sikre unionen
 • 13. januar 2005

  Mickey Mouse-parlament eller magtfaktor

  EU er blevet langt mere demokratisk og med mere indflydelse end mange nationale parlamenter har i de enkelte lande
 • 8. marts 2004

  Skal EU fortsat være på sultekur?

  Det er ikke renationalisering og færre ressourcer til EU, der er brug for. Tværtimod
 • 16. juli 2003

  Skæbne-afstemning forude

  Vi kommer snart ud for et valg mellem primært at lære at leve med nye europæiske og globale normer for demokrati og menneskerettig-heder – eller at vende tilbage til en udvikling som en selvhøjtidelig og isoleret stamme i den nordlige europæiske periferi
 • Kronik
  15. februar 2001

  Roterende fis

  En enkelt kommissær pr. EU-land – i perioder ikke engang dét – er en rigtig dårlig idé. At svække Kommisionen er det samme som at lade EU gradvist forfalde til et skalkeskjul for stormagtsdominans
 • Kronik
  16. november 2000

  Systemfejl i grundloven?

  Forbehold og folkeafstemninger har kortsluttet dansk EU-politik - altsammen på demokratisk vis! Men vil et flertal af danskerne virkelig ud af EU - eller bare være med uden at være med? Økonomi og politik Da vor nuværende grundlov blev til i 1953, var den så forudseende, at den i § 20 rummede en bestemmelse, der tog højde for, at den dag kunne komme, da Danmark ville ønske at tilslutte sig et system som Det europæiske Kul- og Stålfællesskab oprettet i 1952 eller de senere to europæiske fællesskaber, dvs...
 • 15. juni 2000

  Omfattende Sinatra biografi fra FBI

  *Snart vil man kunne læse den formodentlig mest omfattende biografi, der nogensinde vil udkomme, Frank Sinatra. 'Biografien' er en redigeret udgave af FBI's Sinatra-dossier, den fylder 1...
 • Kronik
  19. oktober 1999

  Er konkurrence-loven god nok?

  Den nye konkurrencelov kan på visse punkter blive mere effektiv, så den både tjener forbrugerne og styrker konkurrencen RETFÆRD OG VELFÆRD For godt halvandet år siden trådte en ny konkurrencelov i kraft...

Sider

 1. Kronik
  18. august 1997

  Harmonisering

  EU: Vi kan ikke kræve decentralisering og fuld selvbestemmelse, hvis vi samtidig ønsker at undgå handelshindringer som følge af vidt forskellige nationale lovgivninger, der hæmmer eller helt forhindrer eksport af f...
 2. Kronik
  19. oktober 1999

  Er konkurrence-loven god nok?

  Den nye konkurrencelov kan på visse punkter blive mere effektiv, så den både tjener forbrugerne og styrker konkurrencen RETFÆRD OG VELFÆRD For godt halvandet år siden trådte en ny konkurrencelov i kraft...