Peter Møhring-Jensen

  • 10. februar 1998

    S-bagland efterlyser landbrugsprofil

    Socialdemokratiets hovedbestyrelse vil have diskuteret holdningen til landbrugets strukturudvikling En del af det socialdemokratiske bagland er dybt utilfredse med det, de betegner som partiets slappe kurs over for centraliseringen i dansk landbrug...
  • 5. februar 1998

    Splid på venstrefløjen

    SF og Enhedslisten dybt uenige om struktureffekten af et loft på 250 dyreenheder pr. landbrugsejendom De 'grønne' partier i Folketinget er splittet i spørgsmålet om at sænke loftet for antallet af dyreenheder pr...

Sider