Peter Østergaard Andersen

Seneste artikler af
Peter Østergaard Andersen
  • Pædagoger skal have mere nuanceret viden

    Når pædagog-uddannelsen om kort tid skal reformeres, skal udviklingen af de studerendes analytiske formåen opprioriteres. Det er afgørende for, at de kan håndtere de mange af nye koncepter og krav institutionerne mødes med i en moderne velfærdsstat
  • Børnedebatten er kørt af sporet

    Ole Henrik Hansens kritik af forholdene i vuggestuerne har sat sindene i kog. Som forskere på området betragter vi kritikken som ensidig og utilstrækkeligt dokumenteret. Vi er bekymrede for, at den får uheldige politiske konsekvenser