Peter Singer

Seneste artikler af
Peter Singer
 • Race, køn og intelligens

  Genetikkens videnskabelige landvindinger har genopvakt en betændt debat, man troede død med tabuiseringen af racistiske og sexistiske fordomme: Bør vi forske i et muligt biologisk grundlag for præstationsforskelle mellem forskellige 'racegrupper'?
 • Depression for milliarder

  En voksende del af menneskeheden pådrager sig depression, mens indsatsen for at behandle og forebygge halter slemt bagefter. Det er hverken menneskeligt eller økonomisk forsvarligt
 • Diana - vor tids helgen?

  Ti år efter sin død er prinsesse Diana stadig en superstjerne. Medierne er fyldt med hyldester og tilbageblik, og over hele verden synes offentligheden at æde det råt
 • Lykke, penge og filantropi

  Lykkeforskningen påviser, at flere penge sjældent fører til større lykke, men reducerer fejlagtigt spørgsmålet om lykke til et spørgsmål om personligt velbefindende
 • En ubekvem sandhed

  Hvis de rige lande forurener atmosfæren med kuldioxid og derved ødelægger min høst på grund af ændrede nedbørsmønstre, eller mine marker oversvømmes fordi vandstanden i havene stiger, hvem skal jeg så sagsøge?
 • De genetiske valgs blandede velsignelse

  Nye teknologiske fremskridt kan betyde, at genetisk selektion gradvis vil skride i retning af genetisk forædling. Vi risikerer at genoplive eugenikken
 • Homoseksualitet og moral

  Der findes ingen gode moralske argumenter for at forbyde homoseksuelle ægteskaber
 • Retten til at dø

  Hvad er den dybere forskel på at give en uhelbredelig og alvorligt syg patient, der ønsker at dø, ret til at modsætte sig livsforlængende behandling - og aktivt at bistå ham eller hende med eutanasi?
 • Amerika, du hykler

  Guantánamo-skandalen, hvor fanger tilbageholdes på ubestemt tid uden retsforfølgelse, er i dybeste modstrid med de menneskeretsidealer, USA bryster sig af

Sider

Mest læste
 1. Dette års modtagere af Nobelprisen i økonomi er pionerer, når det kommer til at teste effekten af udviklingsprogrammer gennem lodtrækningsforsøg. Priskomiteens valg genrejser spørgsmålet om etikken i metoden, skriver etikprofessor Peter Singer i dette debatindlæg.
 2. Top fem over verdens mest indflydelsesrige intellektuelle domineres af filosoffer – og det i en tid, hvor humanistiske fag er pressede
 3. Kunstige bakker i lavtliggende kystområder er en billig måde at forebygge følgerne af en tsunami. Men vi foretrækker at donere penge til katastrofeofre, som optræder på tv
 4. Genetikkens videnskabelige landvindinger har genopvakt en betændt debat, man troede død med tabuiseringen af racistiske og sexistiske fordomme: Bør vi forske i et muligt biologisk grundlag for præstationsforskelle mellem forskellige 'racegrupper'?
 5. Den britiske regering frygter terror fra hjemvendte syriensfrivillige og vil tilbagekalde deres statsborgerskab – uanset om det betyder, at de bliver statsløse
 6. Delfiner er sociale og intelligente dyr, der som minimum burde have krav på samme hensyn som slagtedyr, men i Japan bliver de myrdet med uhørt brutalitet. Nu forsøger to ngo’er at sætte en stopper for det via Japans eget retssystem
 7. Naturkatastroferne i Myanmar og Kina aktualiserer en gammel teologisk traver: Hvordan kan Gud både være god og almægtig, når han ikke griber ind for at hindre, at uskyldige lider?
 8. I fremtiden kan maskiner som de førerløse biler, der allerede kører på californiske veje, blive langt mere intelligente end os – så hvordan underviser vi dem i morallære?