Peter Singer

Seneste artikler af
Peter Singer
 • Moralske fremskridt og dyrs rettigheder

  Ved at kortlægge fremskridt i lovgivningen vedrørende dyrevelfærd får man en indikator for mere generelle moralske fremskridt. Dyrevelfærd bør ligesom menneskerettigheder blive et internationalt spørgsmål, som påvirker landenes omdømme
 • Hvilke værdier er objektivt vigtige?

  Kan moralske domme være sande eller falske? Nyt filosofisk storværk af den britiske filosof Derek Parfit bryder med årtiers moralrelativisme
 • Glem de skrappe tigermødre, vi har brug for elefantmødre

  Den amerikanske juraprofessor Amy Chua hævder i bogen 'Kampråb fra en tigermor', som netop er udkommet på dansk, at forældre bør stille høje krav til deres børn. Men Chua betragter tilsyneladende sociale aktiviteter, der involverer ander og omsorg for andre som spild tid for et barn
 • Forebyggelse er bedre end katastrofehjælp

  Kunstige bakker i lavtliggende kystområder er en billig måde at forebygge følgerne af en tsunami. Men vi foretrækker at donere penge til katastrofeofre, som optræder på tv
 • Drømmen om et universelt bibliotek

  Google bekendtgjorde i 2004, at de ville og kunne realisere mange intellektuelles hedeste drøm: et bibiliotek med alt, der nogensinde er skrevet. Siden er projektet stødt på adskillige forhindringer
 • Er et åbent diplomati muligt?

  Mere diplomatisk åbenhed kan muligvis få magthaverne til at tænke sig om en ekstra gang, inden de begiver sig af med lyssky handlinger. Men fuld åbenhed er en illusion i stil med unilateral nedrustning – man kan ikke lægge våbnene, så længe andre står klar til at bruge deres
 • Ressourceforbandelsen

  Den internationale handel med diamanter trækker stadig et spor af menneske-rettighedskrænkelser efter sig. Men branchen er begyndt at udvise tegn på en klædelig selvjustits, som andre brancher kunne lære meget af
 • Hvis fisk kunne skrige

  Hvorfor er fisk oversete ofre på vores tallerken? Vi må lære at fange fisk på human vis eller finde alternative fødevarer
 • Kan vi få for megen gennemsigtighed?

  Er WikiLeaks' lækage-politik vejen til et absolut gennemskueligt sam-fund, hvor ingen magt-havere tør handle uetisk? Eller kompromitteres nødvendige retsstats-principper om national sikkerhed og privatlivets fred?

Sider

Mest læste
 1. Dette års modtagere af Nobelprisen i økonomi er pionerer, når det kommer til at teste effekten af udviklingsprogrammer gennem lodtrækningsforsøg. Priskomiteens valg genrejser spørgsmålet om etikken i metoden, skriver etikprofessor Peter Singer i dette debatindlæg.
 2. Top fem over verdens mest indflydelsesrige intellektuelle domineres af filosoffer – og det i en tid, hvor humanistiske fag er pressede
 3. Kunstige bakker i lavtliggende kystområder er en billig måde at forebygge følgerne af en tsunami. Men vi foretrækker at donere penge til katastrofeofre, som optræder på tv
 4. Genetikkens videnskabelige landvindinger har genopvakt en betændt debat, man troede død med tabuiseringen af racistiske og sexistiske fordomme: Bør vi forske i et muligt biologisk grundlag for præstationsforskelle mellem forskellige 'racegrupper'?
 5. Retten til egen kulturel og religiøs praksis kan ikke være absolut, men hvor går grænsen for, hvilke krav en majoritetskultur kan pålægge sine minoriteter?
 6. Hitler og Stalin slog omtrent lige mange ihjel. I dag ville ingen rejse en statue af den nazistiske fører. Stalin derimod troner stadig flere steder
 7. Den britiske regering frygter terror fra hjemvendte syriensfrivillige og vil tilbagekalde deres statsborgerskab – uanset om det betyder, at de bliver statsløse
 8. Naturkatastroferne i Myanmar og Kina aktualiserer en gammel teologisk traver: Hvordan kan Gud både være god og almægtig, når han ikke griber ind for at hindre, at uskyldige lider?