Peter Tudvad

Seneste artikler af
Peter Tudvad
 • Krarups teologiske troldspejl

  Der er stadig ikke meget krudt i Krarup i hans svar til mig i vores teologiske diskussion af forholdet mellem tro og gerninger, nåde og efterfølgelse, jf. kronikken i Information den 5...
 • SAK - forskning og fortolkning

  Dagens kronikør bærer mere ved til bålet i Kierkegaard-biografi-debatten og skriver, at det kan undre, at 'kritikken har affødt hundreder af artikler af læg og lærd, der lidenskabeligt har diskuteret de principielle aspekter af sagen'
 • B for Bournonville

  Trods Den Kgl. Ballets fornemme markering af 200-året for August Bournonvilles fødsel - festival, symposium og gallaforestilling - er alletiders største danske koregraf og 'balletdigter' ikke genstand for nogen bred interesse blandt danskerne...
 • 'Regine' - samtiden anbefalet

  Intet er så fortvivlende for en forfatter som en anmelder, der ikke interesserer sig for hendes ærinde, men prompte forkaster præmisserne for den bog, hun har skrevet. En sådan anmelder har Sørine Gotfredsen fundet i Signe Lindskov Hansen, der anmelder hendes romanbiografi Regine...
 • Ondskabens trivialisering

  Ondskaben er en så bastant realitet, at Poul Martinsen burde have taget den alvorligt i stedet for at trivialisere den i tv-programet 'Krigerne'
 • Hinsides imagologien

  Sluk for dit fjernsyn, og gå en tur ned på gaden, hvor virkelige mennesker endnu har mulighed for at præsentere sig i al deres brogede og komplekse mangfoldighed - hinsides imagologien
 • Forsoning og tilgivelse

  Man kan endelig se den religiøse tematisering af forsoningen og tilgivelsen som en mulig inspiration for det politiske arbejde, som i højere grad end det religiøse må fokusere på fællesskabet
 • Kristendom og sekularisme som kulturkampens poler

  I en ny bog advarer Kristeligt Dagblads chefredaktør om, at den manglende vilje til at føre kristendommen i sit politiske våben kan ende med at bane vejen for demokratiets antitese: totalitarismen og despotiet
 • Religion og etik på skoleskemaet

  De religiøse minoriteter, vil i sagens natur begrænse kristendommens dominans på skolen pensum for at give mere plads til deres egne religioner

Sider

Mest læste
 1. Det er ikke et personligt opgør. Det er en videnskabelig fejde. Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad retter et angreb mod Joakim Garffs prisbelønnede Kierkegaardbiografi
 2. Der er drama for alle pengene og infight med Kant og Heidegger i K.E. Løgstrups ’Opgør med Kierkegaard’, der har næstekærligheden og den etiske fordring i centrum
 3. Da 'Auschwitz-dag' nu er officiel mindedag i Danmark, er det en udmærket lejlighed til at gøre op med en række af de løgne, der stadig florerer om Holocaust
 4. Weekendavisen har fået udnævnt Rune Engelbreth Larsen til satanist og vælger dermed mistænkelig-gørelsen frem for at anskue den formastelige 'satanist' som en hårdt tiltrængt debattør i en tid, hvor kristendommen tillægges de forkerte egenskaber
 5. Et af de hyppigste motiver blandt danske pressefoto i disse år er utvivlsomt kvinder, der bærer tørklæde. Signalet er klart. Man behøver ikke give kvinderne en one-liner, hvori de fortæller avislæserne, hvorfor de går med tørklæde...
 6. – den ekstreme ondskab og dens banalitet
 7. Hvorfor synes østeuropæerne ikke, at det, de har opnået som partnere i et frit og fælles Europa, er godt nok? Er det chauvinisme og mangel på demokratisk dannelse, de excellerer i, når de taler Bruxelles midt imod og vægrer sig ved at tage imod flygtninge?
 8. De faktiske fejl i Joakim Gaffs bog ’SAK’ er uomtvistelige og afsløres ved gedigen kildekritik. Men når Garff desuden tager ansvar for eventuelle ’moralske fejl’, må han vel sigte til sin fortolkning af Kierkegaard?