Peter Westermann

Artikler
 • Kronik
  20. august 2015

  Tal rødt, din dovne hund

  Vi er nødt til at udvikle et sprog på venstrefløjen, der afspejler vores værdier. For hver gang vi siger ’skattelettelser’, gør vi vores publikum en lille smule mere højreorienteret. Vi risikerer, at fundamentet smuldrer under velfærdsstaten
  Vi er nødt til at udvikle et sprog på venstrefløjen, der afspejler vores værdier. For hver gang vi siger ’skattelettelser’, gør vi vores publikum en lille smule mere højreorienteret. Vi risikerer, at fundamentet smuldrer under velfærdsstaten
 • Kronik
  14. august 2012

  Et fair og fleksibelt dagpengesystem

  Vil vi have et fremtidssikret dagpengesystem, bør vi lade dækningsperioden stige i dårlige tider og falde tilsvarende i opgangstider
  Dagens kronikører er tiltalt af et konjunktur-afhængigt dagpengesystem, fordi det vil holde hånden under købekraften og den generelle efterspørgsel i kriseperioder. Dermed gøres dagpengesystemet til en endnu bedre økonomisk stabilisator, end det allerede er, mener de. Arkiv
 • Kommentar
  17. maj 2012

  Vinden vender - venstresiden vinder

  Centrum-venstre I Danmark bør gribe det momentum som Hollandes sejr I Frankrig har givet og finde nye veje ud af krisen, mener tre medlemmer af SF’s landsledelse
 • Læserbrev
  29. september 2010

  Byg til uddannelse og vækst

  Om 10 år vil der være 100.000 flere unge i Danmark end i dag, og byggeriet af nye og billige ungdomsboliger er derfor en helt central byggesten i opfyldelsen af uddannelsesvisionen, der skal sikre fremtidens vækst og velfærd
 • Kronik
  1. april 2009

  Besætning haves - kurs søges

  Med klar tale fra de radikale er oppositionens besætning endelig samlet. Nu mangler der blot den fælles politiske kurs, som kan lede Danmark sikkert i havn. For at bringe os sikkert over de oprørte vande foreslår tænketanken Cevea en ny retning og indkalder centrum-venstre til stormøde
  De radikales Margrethe Vestager og Morten Helveg Petersen søger magten sammen med S og SF. Men der er kun brug for en ny regering i det omfang, at det betyder nye ideer, mener Cevea.
 • Kommentar
  21. januar 2009

  Bankerne slipper for billigt

  Politikerne og særligt regeringen har med bankpakke II misbrugt en oplagt mulighed for at drage de grådige banker til ansvar for deres handlinger under den nuværende finanskrise. Der skulle have været stillet massive krav og indvarslet en periode i dansk politik, hvor frihed til mennesker sættes højere end frihed til kapitalisme
 • 16. december 2008

  Stands stramningen og red retsstaten

  Hos Cevea krydser vi fingre for, at lovforslaget om at stramme reglerne for tålt ophold bliver udsat i dag i Folketinget
 • 13. marts 2007

  Lad ungdommen sætte kursen, Ulla Tørnæs!

  Seks politiske ungdomsorganisationer har på baggrund af et FN-samarbejde skabt et fælles udviklingspolitisk udspil, som er overrakt Folketinget og udviklingsministeren med en opfordring om at øge Danmarks bidrag til FN's 2015 mål.

Sider

 1. Kronik
  4. oktober 2022

  En kortere arbejdsuge er en oplagt løsning på flere af arbejdsmarkedets kriser

  Tiden er løbet fra en standardiseret arbejdsuge på 37 timer. Der er stor efterspørgsel på en gentænkning af arbejdslivet, og på forsøgsbasis er en kortere arbejdsuge allerede en succes. Nu må fagforbundene bringe det til forhandlingsbordet
  Sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagoger har i årevis råbt op om, at en 37-timers arbejdsuge er uforenelig med i forvejen pressede arbejdsvilkår, skriver dagens kronikører.
 2. Kronik
  14. august 2019

  Prisstigninger og strammere love skal hjælpe unge til at drikke og ryge mindre

  Vi skal gøre langt mere for at forebygge, at unge mennesker begynder at ryge og opbygger dårlige alkoholvaner. Vi skal både se på prisen, lave flere røgfri områder og hæve aldersgrænsen for salg af alkohol, skriver regionsrådsmedlem Peter Westermann (SF) i dette debatindlæg
  Alkoholkulturen er så fremherskende på gymnasierne, at vi hører om unge, der ikke vil i gymnasiet, fordi de er bange for alkoholmobberi. Her er det unge til den årlige ’puttefest’ for nye gymnasieelever i Dyrehaven nord for København.
 3. Kommentar
  15. januar 2022

  SF: For mange udsættes for tvang i psykiatrien, derfor skal der mere fokus på forebyggelse

  Tvang er et alvorligt indgreb, som i mange tilfælde kan undgås, hvis der er bedre forebyggende indsatser omkring mennesker med psykiske lidelser. Vi skal sørge for kapacitet og personale nok til, at det er nemt at få den hjælp, der er behov for, skriver SF’s psykiatriordfører og regionsrådsmedlemmer for SF i alle fem regioner i dette debatindlæg
  Tvang er et alvorligt indgreb, som i mange tilfælde kan undgås, hvis der er bedre forebyggende indsatser omkring mennesker med psykiske lidelser. Vi skal sørge for kapacitet og personale nok til, at det er nemt at få den hjælp, der er behov for, skriver SF’s psykiatriordfører og regionsrådsmedlemmer for SF i alle fem regioner i dette debatindlæg
 4. Kronik
  8. januar 2021

  De livlige, små byer skal genskabes med handling nedefra. Borgere i købstaden, forén jer!

  Hvis vi vil vende afviklingen af de små byer til en positiv udvikling, er det ikke nok med symbolpolitik og udflytninger oppefra. Der er brug for offensiv handling nedefra i form af borgerforeninger, kommunale investeringer og nye institutioner, skriver regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og folketingskandidat for SF Peter Westermann i dette debatindlæg
  Små bysamfund som Birkerød skal fange de nye behov, sådan at indbyggerne fortsat kan mødes lokalt. De tilfældige, men meningsfulde møder skal kunne finde sted, og det gør de bedst i livlige lokalmiljøer, skriver dagens kronikør.
 5. Kronik
  9. maj 2022

  Enhedslisten har ingen forsvarspolitik, kun en fornægtelsespolitik

  Enhedslisten har forvekslet rød forsvarspolitik og pacifisme. Rigtige venstreorienterede kan ikke nøjes med at synge protestsange – de ved, at vores idealer om frihed, lighed og fællesskab er så vigtige, at man om nødvendigt må vie sig til strid for at forsvare dem, skriver SF’erne Serdal Benli og Peter Westermann i denne kronik
  Enhedslisten har forvekslet rød forsvarspolitik og pacifisme. Rigtige venstreorienterede kan ikke nøjes med at synge protestsange – de ved, at vores idealer om frihed, lighed og fællesskab er så vigtige, at man om nødvendigt må vie sig til strid for at forsvare dem, skriver SF’erne Serdal Benli og Peter Westermann i denne kronik
 6. Læserbrev
  22. juli 2022

  I fremtidens psykiatri skal der være råd til medicin, familiebehandling og tidlig opsporing

  Vi må skabe en psykiatri, hvor der er mere personale, og hvor det enkelte menneske mødes som sig selv og modtager en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp. Derfor bør vi investere mindst fire milliarder kroner i den
  Der skal være råd til en psykiatri, der hjælper med både terapi, medicin, familiebehandling, bedre normeringer og meget andet. Derfor er der brug for mindst fire milliarder kroner mere om året, skriver SF’s gruppeformænd i regionerne.