Peter Zeeberg

  • Baggrund
    19. januar 2008

    Levende og medrivende

    Otto Steen Dues værk var et ambitiøst forsøg på at skabe et dansk der kunne gengive de litterære kunstsprog, de klassiske digtere skrev på, så de kunne forstås af en større læserskare