Pia Fris Laneths blog

Historien set fra én side

Ups, nogen gange falder personlige beretninger ikke helt heldigt ud i en avis. I dag drejer det sig om den triste historie om en far, der kæmper for at få lov til at se mere til sin et-årige datter end de få timers overværet samvær om ugen, statsamtet har bevilget. Han beskylder statsamtet for fra start og konsekvent at være på moderens side, og de ansatte dér for at 'leve i en anden tidsalder'. Han har kvittet et godt job for at bo tættere på sit barn og moderen, men hun er på ingen måde samarbejdsvillig. På grund af sit job overnatter hun jævnligt uden for hjemmet - mens barnet bliver passet hos bedstemoderen og bedstefaderen, hvoraf sidstnævnte er alkoholiker. Påstår altså faderen, der er rasende over end ikke at måtte passe sin lille pige, når moderen er på arbejde.

Og det er lige her i denne beskyldning, at vanskelighederne med at offentliggøre sådanne personlige konflikthistorier viser sig tydeligst, påpegede en deltager på redaktionsmødet. Selv om Informations medarbejder har fået lov til at se alle papirer i sagsmappen, så kan det ikke blive andet end et partsindlæg, hvor både journalist og læser savner mulighed for at få at vide, om moderen har sine gode grunde til at forlange overvåget samvær.

På den anden side er problemet så bare, fremhævede en anden mødedeltager, at de – ganske givet reelle og store – problemer mange fraskilte mænd trækkes med, fordi deres ekskoner bruger ideologien om 'det hellige moderskab' til at nægte deres børn at få en nær relation til deres far, stort set ikke kan beskrives, hvis begge parter skal inddrages og høres.

Den anden side har sjældent interesse i at 'lufte sit beskidte sengetøj', som det hed i en ikke så fjern fortid, hvor mænd ansås for biologisk uegnede til at tage sig af småbørn.

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu