Poul Schou

 • Læserbrev
  22. april 2013

  Tvivlsomt dansk klimaengagement

  Jeg har sympati for, at man gerne selv vil gøre en indsats, men det er også vigtigt, at man handler fornuftigt. Som omtalt i min kronik viser Michael Hoels beregninger, at verdensomspændende regulering er nødvendig for at bremse klimaproblemet
 • Kronik
  9. april 2013

  Bør Danmark føre en selvstændig klimapolitik?

  Gør mange bække små stor en å? Eller er det snarere sådan, at hvad Danmark vælger, hverken gør fra eller til i det store globale klimabillede? Svaret er det sidste, hvis man skal tro en svensk klimaudredning
  Hverken i FN eller andre fora har verden nemt ved at finde på fælles løsninger på klimaproblemerne. Men løsningen er ikke nødvendigvis at gå solo.
 • Kronik
  15. juni 2012

  Skyder man på væksten, skyder man forbi

  Det er ikke sikkert, at en ambitiøs global klimapolitik vil bremse vækstraterne på længere sigt. Derfor giver det ingen mening at agitere mod vækst som sådan
  Samspillet mellem økonomi og miljø er præget af markedsfejl – dvs. faktorer, der forårsager, at en ureguleret markedsøkonomi vil føre til et uhensigtsmæssigt resultat. Det kan f.eks. være for kraftig forurening.
 • Kronik
  28. april 2010

  Økologiske økonomer, miljø-økonomer og økonomisk vækst

  Hvis den hidtidige vækst i vores opfindsomhed og teknologiske muligheder faktisk en dag rinder ud, er der altså ingen grund til at tro, at det skulle true beskæftigelsen i det lange løb. Eller det markedsøkonomiske system i øvrigt
 • 20. oktober 2005

  Forfejlet model-kritik

  Professor Jesper Jespersen kritiserer den 14. oktober den makroøkonomiske model DREAM på forskellige punkter. DREAM er en forkortelse for Danish Rational Economic Agents' Model, og modellen bruges til at beregne forskellige mulige fremtidsscenarier for Danmark...
 • 31. december 2004

  Det er ikke forældet

  VELFÆRD Jesper Jespersen besvarer den 27. december et indlæg fra mig om, hvad der er afgørende for ledigheden på langt sigt. Jeg vil først gerne rette en misforståelse: Jeg er ikke, som Jesper Jespersen skriver, ansat i Velfærdskommissionen, men derimod i den uafhængige model-enhed Danish Rational Economic Agents Model (DREAM)...
 • 20. december 2004

  Når konjunkturer kun er krusninger

  Økonomi Jesper Jespersen (JJ) kritiserer den 11. dec. nogle påståede forhold i den makroøkonomiske model DREAM (Danish Rational Economic Agents Model). DREAM anvendes bl.a. af Velfærdskommissionen og af de økonomiske vismænd til at beregne konsekvenserne for Danmarks økonomi af ændringer i befolkningen...
 • Kronik
  28. juni 2001

  Penge i skattekassen

  Forårets vismandsrapport anbefaler omlægninger af oliebeskatningen i Nordsøen. Også som forsøg med mere differentieret selskabsbeskatning
 • Kronik
  12. marts 1998

  Den grønne vækst

  Ny økonomisk teori arbejder med at forene vækst og bekæmpelse af forurening. For hvordan kan man være en lykkelig forbruger, hvis man lever i et tilsvinet miljø? ØKONOMI I OPBRUD Man hører ofte det synspunkt, at økonomisk vækst altid medfører større forurening, og at en 'grøn' økonomisk politik derfor må stræbe efter en nulvækstsituation...
 1. Kronik
  17. december 2018

  Mainstreamøkonomisk forskning kan bidrage til at løse klimaproblemerne

  Informations økonomiserie har haft et lidt overfladisk fokus på forholdet mellem klimaproblemer og økonomisk vækst. Her kommer seks pointer, som den etablerede miljøøkonomi kan bidrage med
  I klimaspørgsmålet ser substitutionsmulighederne ikke ud til at være en afgørende hindring: Der er tekniske løsninger, der kan erstatte de nuværende store klimasyndere, skriver dagens kronikør, som opfordrer til, at man skal lære den etablerede miljøøkonomi at kende, hvis man vil forstå sammenhængene mellem klima og økonomi. Her er det vindmølleproducenten Siemens i Brande.