Poul Schou

Seneste artikler af
Poul Schou
 • Tvivlsomt dansk klimaengagement

  Jeg har sympati for, at man gerne selv vil gøre en indsats, men det er også vigtigt, at man handler fornuftigt. Som omtalt i min kronik viser Michael Hoels beregninger, at verdensomspændende regulering er nødvendig for at bremse klimaproblemet
 • Bør Danmark føre en selvstændig klimapolitik?

  Gør mange bække små stor en å? Eller er det snarere sådan, at hvad Danmark vælger, hverken gør fra eller til i det store globale klimabillede? Svaret er det sidste, hvis man skal tro en svensk klimaudredning
 • Skyder man på væksten, skyder man forbi

  Det er ikke sikkert, at en ambitiøs global klimapolitik vil bremse vækstraterne på længere sigt. Derfor giver det ingen mening at agitere mod vækst som sådan
 • Økologiske økonomer, miljø-økonomer og økonomisk vækst

  Hvis den hidtidige vækst i vores opfindsomhed og teknologiske muligheder faktisk en dag rinder ud, er der altså ingen grund til at tro, at det skulle true beskæftigelsen i det lange løb. Eller det markedsøkonomiske system i øvrigt
 • Forfejlet model-kritik

  Professor Jesper Jespersen kritiserer den 14. oktober den makroøkonomiske model DREAM på forskellige punkter. DREAM er en forkortelse for Danish Rational Economic Agents' Model, og modellen bruges til at beregne forskellige mulige fremtidsscenarier for Danmark...
 • Det er ikke forældet

  VELFÆRD Jesper Jespersen besvarer den 27. december et indlæg fra mig om, hvad der er afgørende for ledigheden på langt sigt. Jeg vil først gerne rette en misforståelse: Jeg er ikke, som Jesper Jespersen skriver, ansat i Velfærdskommissionen, men derimod i den uafhængige model-enhed Danish Rational Economic Agents Model (DREAM)...
 • Når konjunkturer kun er krusninger

  Økonomi Jesper Jespersen (JJ) kritiserer den 11. dec. nogle påståede forhold i den makroøkonomiske model DREAM (Danish Rational Economic Agents Model). DREAM anvendes bl.a. af Velfærdskommissionen og af de økonomiske vismænd til at beregne konsekvenserne for Danmarks økonomi af ændringer i befolkningen...
 • Penge i skattekassen

  Forårets vismandsrapport anbefaler omlægninger af oliebeskatningen i Nordsøen. Også som forsøg med mere differentieret selskabsbeskatning
 • Den grønne vækst

  Ny økonomisk teori arbejder med at forene vækst og bekæmpelse af forurening. For hvordan kan man være en lykkelig forbruger, hvis man lever i et tilsvinet miljø? ØKONOMI I OPBRUD Man hører ofte det synspunkt, at økonomisk vækst altid medfører større forurening, og at en 'grøn' økonomisk politik derfor må stræbe efter en nulvækstsituation...
Mest læste
 1. Hvis den hidtidige vækst i vores opfindsomhed og teknologiske muligheder faktisk en dag rinder ud, er der altså ingen grund til at tro, at det skulle true beskæftigelsen i det lange løb. Eller det markedsøkonomiske system i øvrigt
 2. Forårets vismandsrapport anbefaler omlægninger af oliebeskatningen i Nordsøen. Også som forsøg med mere differentieret selskabsbeskatning