Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

Lobbyister udvander EU-borgeres datasikkerhed

Den tyske europaparla-men-tariker Jan Phillipp Albrecht har aldrig set så intensivst et lobbyarbejde, som det der foregår p.t. fra Silicon Valley-firmaerne. De bruger enorme summer på lobby-arbejde for at udvande et EU-regulativ, der skal beskytte EU-borgeres nettrafik mod overvågning. Foto: Ole Spata

En hidtil uset lobbyindsats fra de store amerikanske internetgiganter som Facebook og Google er godt i gang med at gøre det EU-regulativ, der skal sikre EU-borgers digitale sikkerhed, tandløst.

Sådan lyder advarslen fra interesseorganisationen EDRI, der er paraplyorganisation for 35 europæiske borgerrettighedsgrupper.

Advarslen kommer, netop mens Europa-Parlamentet forhandler EU-Kommissionens forslag til et nyt databeskyttelsesregulativ. Indførelsen af det nye regulativ, hvis første udkast fra Kommissionen lå klart i vinteren 2012, er allerede blevet udsat flere gange på grund af de mange ændringsforslag, som europaparlamentarikerne har stillet. Omkring 4.000 ændringer er hidtil foreslået.

Mange af de ændringer er til fordel for de store internetfirmaer, som Google og Facebook, der lever af at bruge borgernes informationer til at målrette annoncer mod brugerne, mener Joe McNamee, direktør i EDRI.

Dybt bekymrende

De mange ændringsforslag fra europaparlamentarikerne er med til at underminere de sanktionsmuligheder, EU ville have over for overtrædelser, samtidig med at lovteksten bliver gjort så uklar, at det i praksis bliver umuligt at håndhæve, vurderer han.

»At parlamentarikerne føler, at de kan opføre sig så hensynsløst med deres vælgeres rettigheder kun otte måneder før et valg, er dybt bekymrende,« siger han til Information.

Det nye regulativ omtales ofte i Bruxelles som ’Facebook-direktivet’, da det i høj grad var tænkt som en måde at regulere de store internetvirksomheders brug af borgerens data på. I lyset af NSA-afsløringen om overvågning af europæiske borgere gennem PRISM-programmet er flere dog også begyndt at se det nye regulativ som et værn mod amerikansk overvågning.

I en tale til parlamentet den 17. september sagde EU’s retskommissær, Viviane Reding, således, at det nye databeskyttelsesregulativ kan hjælpe med at beskytte EU-borgeres data mod amerikansk overvågning, ligesom det kan hjælpe med at genskabe tilliden til, at borgernes rettigheder bliver beskyttet på nettet.

»Databeskyttelsesreformen som blev fremsat af Kommissionen i januar 2012, er svaret på begge disse spørgsmål: europæernes bekymringer omkring PRISM og den underliggende mangel på tillid,« sagde Viviane Reding.

I teorien kunne det nye dataregulativ være faktisk beskytte borgerne mod både NSA og ulovlig kommerciel brug af deres data i de store internetvirksomheder, men hvis de mange ændringer bliver vedtaget, er regulativet ikke godt nok, hvilket der er stor risiko for, mener Joe McNamee

Beskytter ikke godt nok

Den vurdering er den tyske parlamentariker for De Grønne, Jan Phillipp Albrecht, der har gjort det til sin metier at kæmpe for borgernes digitale sikkerhed, helt enig i.

Han indrømmer, at det regulativ ikke går langt nok for at beskytte borgerne, men han ser dog intet andet alternativ til det nye regulativ.

»Virkeligheden lige nu er, at de nuværende regler bliver omgået hver eneste dag, og at borgerne ingen beskyttelse har mod hverken NSA’s overvågning eller Silicon Valley-firmaerne. Med det nye regulativ får vi i det mindste nogle sanktionsmuligheder og kan idømme milliardbøder for overtrædelser af loven,« siger han til Information og fortsætter:

»Vi sidder dybt i forhandlingerne, og nu gælder det bare om få det stemt igennem, så vi i det mindste kan tilbyde borgerne en eller anden form for beskyttelse. Der er enorme interesser på spil her, og jeg har aldrig nogensinde set et større lobbyarbejde end det der foregår lige nu fra Silicon Valley-firmaerne. De pengemængder, de bruger lobbyarbejde for at udvande regulativet, er helt enorm. Samtidig skal man huske på, at der er mange af regeringerne i nationalstaterne, der heller ikke gerne ser det her indført, fordi de har en interesse i at arbejde sammen med fremmede efterretningstjenester som NSA.« Det nuværende datadirektiv skal blandt andet sikre, at EU-borgeres data ikke misbruges. F.eks. skal der ved udlevering til et område uden for EU mindst gælde de samme standarder som inden for EU

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

"den tyske parlamentariker for De Grønne, Jan Phillipp Albrecht, der har gjort det til sin metier at kæmpe for borgernes digitale sikkerhed".

Hvorfor er jeg ikke overrasket over at de pædofiles forsvarere også vil have mere digital sikkerhed...

Torben Nielsen

Det er ikke kun den digitale sikkerhed de truer. Lobbyisme og storkapital er EUs kerne. Vi andre er blot kvæg.

Jeg har ikke noget imod et fælles Europa, men det skal være uden kapitalinteressernes medvirken.

Lobbyister udvander demokratiet.

- Det er langt være.

At et firma som facebook overhoved kan have nogen værdi i 100 milliard kr. klassen er i sig selv komplet vanvittigt.

- Firmaet er ikke andet end en parasit.

Med de værdier Google, Facebook, Apple og Microsoft råder over kan de i princippet købe hele EU parlamentet.

Man kan undre sig over hvor efterretningstjenesterne er i den kontekst, måske en sag for skat.

Det er ikke så tit de fisker CEO's op fra Københavns havn, eller lobbyister for den sags skyld.

Det er utrolig den forvandling der sker med virksomheder, når de transformeres om via børsnotering på Wall Street.

Kære Google
Desværre kan jeg ikke undvære dig i min informations søgning.
Jeg har pt. heller ikke fundet noget billigt og stabilt alternativ til en mailbox. Og jeg har også haft god gavn af at lægge mine billeder op på Google Picasa-web.

Men at der nu begynder at lægge breve i min gmail-postkasse med reklamer sammensat ud fra indholdet i mine private breve - finder jeg ualmindeligt perfid og perverst.

Den dag jeg finder en samlet løsning - udviklet af frie og uafhængige mennesker - baseret på GNU eller lign. regler.
Får du et sådan los i R... ud af min butik.

I øvrigt kan jeg kun anbefale andre at smide en skilling på den frie Wikipedia - som kæmper med overlevelse og kun eksisterer på almisser og donationer, og indædt arbejder på at fastholde deres status som fri og uafhængig.

Men som ellers nok ville være en lækkerbidsken for visse "investorer" at få nallerne i og rode lidt med fup og fakta.

Georg Christensen

At EU efterhånden udvander alt, skyldes kun de enkelte landes udsendinge, tredie rangs politikere, som landene hver især ønsker at slippe af med, sendes til EU.

EU´s bestyrelsen er valgt . De enkelte landes regeringer. Direktionen bør vælges af EU folket.

1. Direktøren
2. Financ og økonomi ministeren
3. Indenlandsk EU minister
4. Udenlandsk EU minister
5. EU forsvars og krigs minister
6. EU folket´s sikkerhedskontrolmyndighed med fuld Yttringsfrihed.

Til alle possitioner, må alle lande under 10 millioner´s befolkning opstille 1 kandiat. Lande mellem 10 og 30 millioner 2 kandidater, mellem 30 og 60 millioner 3 kandidater, over 60 millioner 4 kandidater. Når kandidaterne er valgt, stemmer EU folket.

NB: En mulig løsning til et mere demokratisk EU.