Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

Rapport: EU skal opruste i kampen om datasikkerhed mod USA

I EU er der brug for en advarsel på amerikanske sider som Google og Facebook om, at amerikanskeefterretnigstjenester formentligt læser med og at EU derfor ikke kan garantere dig et privatliv, foreslår sikkerhedseksperten Caspar Bowden.

En ny rapport opfordrer EU til at beskytte borgernes data i langt højere grad end tilfældet er i dag. Rapporten opfordrer blandt andet EU til at udstyre amerikanske hjemmesider med en advarsel om at borgernes data ikke længere kan garanteres.

Se rapporten nederst på siden.

Rapporten er skrevet af den uafhængige sikkerhedsanalytiker og tidligere sikkerhedschef for Microsoft, Caspar Bowden og er blevet bestilt af Europa-Parlamentet på baggrund af de mange afsløringer om overvågning af europæere i forbindelse med NSA-afsløringerne. 

»Vi har brug for en advarselsnotits, hvor der står: Dine data kan være genstand for politisk overvågning fra udenlandske efterretningstjenester. Klik her, hvis du er enig. Det er sådan informeret samtykke må tage sig ud under den nuværende lovgivning og i lyset af Edward Snowdens afsløringer,« siger Casper Bowden til Information.

Rapporten opfordrer derudover EU til at etablere sin egen ’cloud’, så data fra EU-borgere og virksomheder ikke lander på amerikanske servere, som NSA har let adgang til. En ’cloud’ er en server placeret på internettet og ikke i computeren selv. En anden af rapportens centrale pointer er skabelsen af en whistleblower-ordning inden for EU, så personer som f.eks. Edward Snowden får politisk og juridisk immunitet, ligesom det foreslås, at der oprettes et uafhængigt center, der skal undersøge sager om andre landes overvågning af EU-borgere.

Centeret skal sikre, at amerikanske internetvirksomheder ikke misbruger EU-brugeres data og skal retsforfølge virksomheder, der gør. Hvis de gør, skal de kunne idømmes bøder på op til 20 procent af deres globale omsætning. Netop afsløringen af NSA’s overvågningsprogram, PRISM, har vist, at store internetfirmaer deler store mængder information om deres brugere med NSA. 

Genforhandl aftaler med USA

Samarbejdet mellem de store internetfirmaer og NSA er ifølge Caspar Bowden et brud på den nuværende dataudvekslingsaftale mellem EU og USA.  Den nuværende aftale fra 2000 indbefatter, at amerikanske virksomheder ikke må udlevere data til tredjepart, som f.eks. NSA eller andre efterretningstjenester.

I sin rapport foreslår Caspar Bowden derfor, at EU genforhandler eller helt afbryder den nuværende aftale om dataudveksling mellem EU og USA. Rapporten udtrykker ligeledes bekymring over de amerikanske regler om beskyttelse af privatlivet, da disse i teorien ikke gælder EU-borgere.

»Der er ingen privatlivsrettigheder anerkendt af amerikanske myndigheder for ikke-amerikanske borgere,« står der i rapporten.

Rapporten vidner om en stor interesse fra Parlamentets side i NSA-afsløringer i modsætning til de nationale regeringer, hvor mange i vid udstrækning har undgået at forholde sig til spørgsmålet amerikansk overvågning.

Så sent som i mandags var der en høring i Parlamentet, hvor en erklæring fra NSA-whistleblower, Edward Snowden blev læst op af hans advokat. Her advarede han mod den trussel, som den omfattende overvågning af borgere udgør mod demokratiet.

Flere parlamentarikere har i længere tid forsøgt at få Kommissionen på banen med opfordringer om at få en til bundsgående undersøgelse af konsekvenserne af NSA-afsløringerne for EU-borgere, da parlamentet ikke reelt har mange handlemuligheder.

Indtil videre har EU’s retskommissær, Viviane Reding bebudet en evaluering af den nuværende dataudvekslingsaftale mellem USA og EU, kaldet Safe Habour.

»Safe Habour aftalen er måske ikke så sikker, når det kommer til stykket,« sagde hun.

Evaluering skal foreligge inden årets udgang.

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

John Rohde Jensen

Det er fint nok at opruste imod USA, MEN stort set alle europæiske lande kolaborerer gladeligt med USA mht. aflytning af datatrafik gennem deres lande. F.eks. har Tyskland lavet en stor skandale om USA´s aflytning, men de samarbejder stadigvæk på fuldt tryk. Dvs. selvom vi holder vores data indenfor EU så har NSA stadigvæk snabelen i vore data.

Derudover er så den spionage som de europæiske magter bedriver. Frankrig har et omfattende anlæg til det formål.

Endelig er der den overvågning som vore egne lande bedriver imod sin befolkning. Her gør Danmark sig specielt uheldigt bemærket. Få lande er så nidkære i overvågningen af egne borgere som Danmark.

Så det gør ikke den store forskel at holde sine data hjemme i EU. Det er primært en demagoisk begrundelse for at understøtte IT branchen i EU på bekostning af USA.

Niels Mosbak, Jens Kofoed, Christian Pedersen og Claus Jensen anbefalede denne kommentar

Der plæderes netop for en omstrukturering i EU, og en genforhandling med USA. Hvad de enkelte nationer gør mod egne borgere er ikke relevant i det den sammenhæng. Incitamentet er vel også begrænset hvis de forskellige efterretningstjenester ved - det hele alligevel overvåges.

Udover det har jeg en forventning om, at de Europæiske efterretningstjenester deler oplysninger, det har jeg ikke når det vedrører USA. - Der er trods alt en mobilitet i Europa, der kan forsvare det samarbejde. Det er måske lidt uklart, og det kunne da være fint at få klarlagt. Jeg synes kun det opfordrer til flere spørgsmål, i EU skal de amme regler for firmaer selvfølgelig gælde, og medmindre der foreligger et samarbejde på papiret skal Frankrig selvfølgelig heller ikke overvåge andre nationer i EU.

Det kan der tilgengæld rådes bod på, med sanktioner i EU samarbejdet. Der foreligger jo allerede et politisamarbejde, men det er vi jo ikke en del af, så jeg har ikke sat mig ind i det.

Indsamlingen af data og aflytningen af de "interessante" data modvirker givet terror og kan også bruges mod organiseret kriminalitet ( sydamerikanske narko-karteller samt efterfølgeren til den italienske mafia og lignende ).

Det centrale er hvem, der styrer disse data indsamlinger og deres anvendelse.

For Danmarks vedkommende er det mest ideelle, at vi selv "står for det hele", men med vores beskedne størrelse ( ca 5,6 mio mennesker) er det nok nødvendigt at samarbejde med andre ( EU lande, NATO lande, OECD lande o s v ) i en struktureret form, hvor alle parter er med PÅ LIGE FOD, og er enige om "spillereglerne".

Den totale 100% beskyttelse af privatlivets fred vil i høj grad "hjælpe" de internationaliserede kriminelle organisationer og politiske terrorbevægelser - disse organisationers whistleblowers ender normalt livet på en voldsom måde, der afskrækker fra at "støde i fløjten".

John Mortensen

"Indsamlingen af data og aflytningen af de "interessante" data modvirker givet terror.."

Hva' så General Alexander, har du dokumentation for det ??

"Senators challenge NSA's claim to have foiled 'dozens' of terror attacks"
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/13/senators-challenge-nsa-surv...

"NSA Chief General Keith Alexander Lies to Congress"
http://www.globalresearch.ca/nsa-chief-lies-to-congress/5339142

"og kan også bruges mod organiseret kriminalitet ...
samt efterfølgeren til den italienske mafia .."
Nå, det er derfor den gamle P2-mafiosso Berlusconi sidder i fængsel ??

Jeg syntes ikke man skal gå efter specielt USA i denne sag.

Naturligvis skal det ikke glemmes hvad de gør mod deres "allierede", men i fremtiden må vi forvente mange flere sager om overvågning og fra mange forskellige lande. Det skal bremses og standses overalt.
Man kan passende starte med at forbyde browsere der kan håndtere cookies, det vil standse meget af den spionage som foregår fra private gangsterkarteller, herunder google.

Dybdegående forklaring af problematik og hvorfor et ikke kan accepteres, prone to translate:

http://www.theguardian.com/world/2013/oct/03/edward-snowden-files-john-l...