Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

Hvor mange der overvåges er ikke vigtigt

Foto: Scanpix/Wolfgang Kumm

Af debatten om NSA’s overvågning kan man få det indtryk, at det virkelige problem er, at vi alle sammen bliver overvåget. Men det er det ikke. Det interessante er i højere grad, hvem der bliver overvåget

En frisk undersøgelse fra KMD Analyse viser, at den seneste tids afsløringer af NSA’s overvågning ikke har fået danskerne til at ændre adfærd på nettet. Det er således kun tre procent af befolkningen, der er begyndt at bruge teknologi, der gør det muligt at skjule sin identitet. For nogle fører det lave tal til den konklusion, at danskerne ikke tager situationen alvorligt og er ligeglade med, at NSA lytter med på telefonsamtalerne og læser over skulderen, når vi sender mails.

Men spørgsmålet er, om den ganske almindelige dansker overhovedet har grund til at anonymisere sin kommunikation. For godt nok er der risiko for, at en efterretningstjeneste høster oplysninger og informationer, men langt det meste af vores kommunikation vil kun være støj for efterretningstjenesten, og den vil aldrig blive analyseret af et menneske.

For nylig kom det frem, at informationer om 70 millioner franske telefonopkald var blevet registreret alene på en måned. Tallet har vakt bestyrtelse og er blevet taget som udtryk for overvågningens effektivitet og alvorlighed. Men man skal være yderst forsigtig med at sætte lighedstegn mellem mængden af de registreringer, som efterretningstjenesterne foretager og så den viden, de har om os.

Kvalitet vs kvantitet

I internettets tidsalder er det ikke mængden af information, som er afgørende, men evnen til at finde frem til de relevante og brugbare oplysninger. Og her står efterretningstjenesterne, lige som alle os andre, over for enorme udfordringer.

Hvis en medarbejder ved NSA skulle bruge 2 minutter på at analysere hvert af de 70 millioner franske opkald, skulle vedkommende arbejde i døgndrift og uden pause i 266 år. Når opgaven er løst, ligger der yderligere 60 millioner spanske opkald, som venter på at blive analyseret, og med garanti mange flere. Datamængderne er med andre ord massive, og derfor overlades analysen for langt den største dels vedkommende til computere og først længere henne i processen kan det komme på tale, at et menneske træder til, men kun hvis der er særlige grunde til det. En sådan maskinlæsning er i øvrigt ikke noget, som kun er forbeholdt efterretningstjenesterne.

Bruger man Gmail, for blot at nævne et eksempel, er det også maskiner, der læser ens mail igennem, hvilket de fleste har affundet sig med for længe siden.

Eksemplet understreger den banale, men væsentlige pointe, at det at have mange informationer ikke er det samme som at vide meget. Men for NSA, og alle andre overvågere, er ambitionen heller ikke at vide alt, men at få viden om det, der er relevant. Det vil f.eks. sige informationer om sikkerhedsforhold, forskning og forretningshemmeligheder.

Det er slemt nok, men det ville være en overvurdering af vores egen personlige kommunikations væsentlighed, hvis vi tror, at efterretningstjenesterne er specielt interesserede i netop den. Tværtimod er vores almindelige kommunikation først og fremmest støj, som forhindrer den effektive analyse.

Hvilken information

Derfor er det interessante spørgsmål i virkeligheden ikke, hvor meget information, der indsamles, men hvilken information, NSA er ude efter, hvordan denne information behandles, og hvad den bruges til.

Af debatten om NSA’s overvågning kan man få det indtryk, at det virkelige problem er, at vi alle sammen bliver overvåget. Men det er det ikke. Problemet er i stedet, at udvalgte grupper risikerer at komme i klemme – journalister, forskere, aktivister, politikere og sikkert flere andre. Derfor er det heller ikke urovækkende, når KMDs undersøgelse viser, at den helt almindelige dansker dyrker ubeskyttet surfing på nettet.

De fleste af os er simpelthen ikke interessante nok, og der er ingen grund til, at vi alle sammen udvikler galopperende paranoia på egne vegne. Men der vil være grupper, som rammes af overvågningen, og derfor er det nødvendigt, at vi forholder os kritisk til den.

Peter Lauritsen er lektor i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Han forsker især i brugen af overvågningsteknologi, men interesserer sig bredt for de konsekvenser den stigende anvendelse af it har for mennesker og samfund. 

Peter Lauritsen blogger fast på Protokol. Følg ham også på Twitter.

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

"Hvor mange der overvåges er ikke vigtigt".

Nej, ikke før det bliver relevant at bruge informationer mod alle.
Vejen til diktatur er ved at være færdiglagt, nu kan knappen snart trykkes.

Niels Jespersen, Niels Engelsted, lars abildgaard, Poul Eriksen, Mona Jensen, Rasmus Kongshøj, Keld Sandkvist, Karsten Aaen, Alan Strandbygaard, Matthias Hansson, Fraus Dolus og Anders Feder anbefalede denne kommentar

Vist ikke helt fattet pointen:

Helt utroligt at skribenten lægger op til, at da de fleste ikke bekymrer sig, gør det ikke så meget. Sikkert heller ikke så mange der efterhånden gad reagere på det i Rusland eller i DDR - livet går jo videre.

Men det er sygt. At mennesker skal forholde sig til om de vil ignorere det eller pådrage sig paranoia -i et samfund der agerer paranoia overfor HELE befolkningen.

Men raske tænkende mennesker reagerer mentalt og intellektuelt på det - Demokratiets bærende fundament forsvinder.

De fleste travle mennesker har ikke tid og overskud, til at spekulere over det. De skal koncentrere sig om at være producerende og forbrugende - og rette ind. Rette ind i en verden - hvor visse mennesker og organisationer tillader sig at melde det nyfødte barn ind i en Scientology-lignende sekt, som de ikke er klar over eksisterer og derfor ikke kan reagere over for - og melde sig ud af, med deres stemme og stemmeret.

Desuden Peter Lauritsen
HVAD har det kostet det danske, europæiske og sydamerikanske erhvervsliv - at det har været systematisk overvåget?

I modsat hvad er din kommentar til nedenståen?

En rapport fra amerikanske Information and Innovation Foundation (IFIF) estimerer, at Snowden-sagen vil koste landets udbydere af skybaserede tjenester et sted mellem 116 og 192 millarder kroner over de næste tre år.

Dan Johannesson

Ja det var godt, lad os se at få normaliseret ulovlig overvågning, og i stedet sætte fokus på ligegyldige pseudodiskussioner, der ikke længere fastholder borgernes opmærksomhed, på at alle vestens regeringer, systematisk har brudt loven om privtalivets ukrænkelighed. At de - igen - tages i at lyve vidt og bredt for deres befolkninger, og dermed har en korrupt regeringsførelse er heller ikke væsentligt. Nej problemet ligger blot i nogle pseudoaspekter.

Det er standard afledningsretorik det her, og vi ser det udfoldet KONSTANT, når medierne begynder deres inddæmningsstrategier, oven på en større eksponering af matrixstrukturen.

Det er ligeså grimt, som det desværre er effektivt.

Laust Persson, Jens Kofoed, Niels Engelsted, Dennis Berg, Poul Eriksen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Datamængderne er med andre ord massive, og derfor overlades analysen for langt den største dels vedkommende til computere og først længere henne i processen kan det komme på tale, at et menneske træder til, men kun hvis der er særlige grunde til det.

Det er korrekt at størstedelen af privatlivskrænkelsen foretages af computere (som er programmeret af mennesker), men det ser jeg nu ikke som en fordel, snarere tværtimod. For det første betyder brugen af computere at NSA kan overvåge langt flere personer end Stasi var i stand til i det daværende Østtyskland. For det andet giver brugen af computere formentlig anledning til en endnu mere arbitrær behandling af borgerne på grundlag af de data som der indsamles. En computer registrerer passivt at der står "Al Queda" i din email, men der kan være 117. gode grunde til at du skriver "Al Queda", udover selvfølgelig at du er terrorist.

Vi bliver alle overvåget og ramt af denne arbitrære databehandling. Der skal nok et menneske ind over inden vores navne kommer på "kill list" til Obama's berygtede droneprogram, men der er også arbitrær databehandling med stærkt krænkende konsekvenser i mindre skala, som meget vel kan være næsten 100% fuldautomatiseret. Der er konkrete eksempler på danskere som har fået deres penge konfiskeret fordi de købte kjoler i Pakistan (og måske sat på en terrorliste, det kan man aldrig få bekræftet), og danskere som er blevet nægtet indrejse til USA på ligeså tvivlsomt grundlag. Måske skal der ikke mere til end at en terrorist ved en fejl kommer til at ringe til dit telefonnummer? Det er bare metadata siger NSA, men de "uskyldige" metadata etablerer i dette tilfælde en sammenhæng mellem dig og en terrorist, og så er du måske også mistænkt? Vi ved det ikke, for alt hvad NSA/USA laver er hemmeligt (ligesom stort set alt hvad PET og FE, der nærmest er smeltet sammen i terrorbekæmpelsens hellige sag, laver).

Af debatten om NSA’s overvågning kan man få det indtryk, at det virkelige problem er, at vi alle sammen bliver overvåget. Men det er det ikke. Problemet er i stedet, at udvalgte grupper risikerer at komme i klemme – journalister, forskere, aktivister, politikere og sikkert flere andre. Derfor er det heller ikke urovækkende, når KMDs undersøgelse viser, at den helt almindelige dansker dyrker ubeskyttet surfing på nettet.

I Østtyskland kunne man sikkert også leve i rimelig fred for statens magtmisbrug hvis man blot passede sig selv og undlod at kritisere staten. Mange totalitære stater gennem tiderne har været forholdsvis milde, og kun dem som protesterede for kraftigt er blevet udrenset via egentlig fysisk vold (mord, tortur, fængsel, tvangsflytninger, m.v.).

Hvis vi accepterer at vi skal være varsomme på internettet, som p.t. er Justitsministerens eneste råd til danskerne overfor NSA's masseovervågning, accepterer vi en underkastelse for magthaverne som minder om totalitære samfund. I et frit land skal borgerne ikke holde sig tilbage for at blive journalister, forskere, bloggere, aktivister, politiker-aspiranter etc etc af frygt for at staten skal registrere dem.

Retten til privatliv er en fundamental rettighed på niveau med ytringsfriheden, og hvis der skal ske indskrænkninger i denne ret overfor borgerne, skal der være rigtigt gode grunde til det. Tænkt "indgreb i meddelelseshemmeligheden" i retsplejeloven her. Der er ingen paragraf som giver mulighed for at aflytte hele København (forslaget var, grotesk nok, fremme i forbindelse med en af terrorpakkerne, men blev droppet igen). Den danske stat skal ikke lave masseovervågning af danskernes kommunikation, og den danske regering skal protestere når andre lande masseovervåger danskerne blot fordi dette er nemt og bekvemt, i og med at nogle fiberoptiske kabler passerer gennem deres land. Skurken er ikke kun NSA. I Sverige og UK laver hhv. FRA og GCHQ det samme. Og who knows hvad vores egen FE går og laver mod andre landes borgere? FE har jobopslag hvor nogle af kvalifikationskravene er at man kan aflytte kommunikation via fiberkabler eller mobiltelefoni. FE ansætter hackere.

Jeg mener ikke at man kan bruge KMDs undersøgelse til at konkludere at danskerne er ligeglade med NSA's overvågning.

For det første afhænger svarer på den slags spørgsmål typisk meget af hvordan der spørges. Her er et DR videoindslag hvor 100% er dybt forargede over NSA's overvågning. Det er sikkert også i overkanten, men der blev spurgt eller klippet på en bestemt måde.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/10/31/165726.htm

For det andet føler de fleste mennesker sig formentlig totalt magtesløse overfor NSA's aktiviteter, så hvad skulle de egentlig gøre hvis de var utilfredse? Kryptering er stadig mest for nørder, og med NSA's aktive angreb på kryptering er du ikke engang sikker på at det gør en forskel for dig. HTTPS/SSL hjælper intet hvis NSA har webserverens private nøgle i den anden ende, og det må vi regne med at NSA har for nogle websites. Folk kan selvfølgelig holde op med at bruge internettet, eller holde sig til netbank og offentlige hjemmesider ("vær varsom", som Justitsministeren siger), men det er en temmelig drastisk konsekvens som de færreste er parat til.

Jeg er meget uenig med dette indlæg, startende allerede ved overskriften. Problemet er at vi alle overvåges af NSA og andre stater. Privatliv er en ret som staten skal respektere på linje med vores ytringsfrihed.

Tilde Klindt, Laust Persson, Sup Aya Laya, Peter Lauritsen, lars abildgaard, Dennis Berg, Michael Madsen, Espen Bøgh, Mona Jensen, Rasmus Kongshøj, John Mortensen, Karsten Aaen, Grethe Preisler, Dan Johannesson, Torben Selch, Anders Feder og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

"Men spørgsmålet er, om den ganske almindelige dansker overhovedet har grund til at anonymisere sin kommunikation."

Grund: Hvis alle danskere krypterede deres kommunikation forsvarligt ville NSA's aflytningsnetværk bryde sammen (i hvert fald lokalt). Det ville simpelthen være den mest effektive civile ulydighedsaktion.

Som denne statsansatte lektor i informationsteknologi fremhæver, er det computerkraft der er i stand til at udskille tekst med "farlige ord".
Hvis den samme mængde data skulle gennemlæses af mennesker, ville overvågningssystemet bryde sammen.

Hvorfor så ikke hjælpe systemet lidt på vej mod sammenbruddet. Tilsyneladende er det således, at G-mail er et af de mest benyttede mailprogrammer.
Det har så fået en amerikansk kunstner til at udvikle et simpelt add-on til programmet, kaldet "ScareMail".
Dette add-on benytter en algoritme, der automatisk tilføjer en tekst baseret på Fahrenheit 451 - med en passende tilblanding af de "forbudte ord", på en sådan måde, at teksten ikke kan adskilles af computere som nonsens, eller automatisk genereret.
Hvilket bevirker, at man så er nødt til at få en rigtig levende NSA ansat til at se på teksten, der tilføjes som en tekstbid til den oprindelige mail.

Ideen overlades herved til g-mail brugere, helt uden beregning....

http://bengrosser.com/projects/scaremail/

Sup Aya Laya, lars abildgaard, Poul Eriksen, Mona Jensen, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek, Karsten Aaen, Alan Strandbygaard, Torben Selch, Grethe Preisler og Fraus Dolus anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

"NSA’s overvågning ikke har fået danskerne til at ændre adfærd på nettet."

"For nogle fører det lave tal til den konklusion, at danskerne ikke tager situationen alvorligt og er ligeglade med, at NSA lytter med på telefonsamtalerne og læser over skulderen, når vi sender mails."

Hvor meget kan man få ud af ingenting og jeg referere ikke til folks adfærd på nettet.

Men man skal da være en helt vanvittig NSA m/k for, at tro det er i orden!

"Hvor mange der overvåges er ikke vigtigt" - hvad f.nden er det for et argument? Det er jo ikke engang et argument!
Det er som at høre "Man kan ikke lave en omelet uden at knuse nogle æg" som undskyldning for forbrydelser!

Vås er stadig vås og forbliver vås!

Tilde Klindt, lars abildgaard, Dennis Berg, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek, Karsten Aaen og Henrik Darlie anbefalede denne kommentar

"der er ingen grund til, at vi alle sammen udvikler galopperende paranoia på egne vegne"

såh, ikke det ?
så er det måske bedre at være paranoid på andres vegne ?
men..
hvem i h... er det egentlig der er paranoide ? nsa ?
desuden er det ikke kun nsa der spionerer, private firmaer gør det også,
og dem har jeg heller ikke tillid til.

lars abildgaard, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek og Fraus Dolus anbefalede denne kommentar

Der er mange principper og beregninger med i spillet som lektoren her fremlægger, men det er kun den synlige del, hvoraf noget forklares som ligegyldigt i bedste fald.

Og ja, 70 mio. her og 60 mio. der, og den umulige opgave dette medfører for NSA, den sang har vi allerede hørt fra Keith Alexander, og som også er rundsendt til partnere som forklaring der skal gives igen og igen, ligesom det igen og igen skal gentages for omverdenen "at intet af det overhovedet passer", - men der rigtigt hvad vi siger!?

- Og det har vi så at tro på!?

Pointerne ligger imidlertid helt andre steder.

Grundlæggende er amerikanerne beskytte mod aflytning indefra af forfatningen og via loven, der forbyder NSA og andre, at aflytte amerikanerne indenlands uden en begrundet retskendelse.

Heri ligger en meget væsentlig ting for demokratiet, at det er det politiske værn for netop demokratiet, friheden og individets ret til privatlivet uden statslig indblanding udefra uden en retskendelse.

Det skal med andre ord beskytte landet mod en offentlig intern organisations forsøg på en magtovertagelse af demokratiet, og skabe et totalitærsamfund på den magt de via viden har opnået om den enkelte, og som kan anvendes mod den enkelte i dette politiske øjemed.

NSA har forbrudt sig mod den beskyttelse af de amerikanske borgeres rettigheder om privatliv, og omgået dette på to forskellige måder.

Den ene via Englands GCHQ(MI 5 og 6) som en slags proxy relation, der har skaffet de oplysninger om amerikanske statsborgere, som på NSA initiativ er udført.

Den anden metode er aflytning via opkobling på de oversøiske kabler, som er uden for Amerikas grænser

I begge tilfælde er initiativet sket fra NSA side i Amerika og er derfor helt klart ulovligt.

Den standard og norm burde USA via NSA have holdt sig til, samt de enkelte landes samarbejde på efterretningsområdet som gældende, - og så havde der vist næppe været den politiske irritation overfor USA i dag.

SÅ er der spørgsmålet om de mange amerikanske sociale medier eller andre internetselskaber som opererer i Amerika og som bruges af mio. hvis ikke mia. af mennesker verden over såvel via PC, tablets, og mobil eller andet digitalt udstyr.

Disse tjenester "frivillige" samarbejde med NSA i "nationalismens hellige ånd", som gode amerikanere, har vist sig ikke at overholde den lovede databeskyttelse af private oplysninger, som de stikker deres kunder blår i øjnene med.

Det gælder for alt hvad der opbevares på servere hos disse udbydere, telefonkontakter, e-mail adresser, adresser, personlige oplysninger osv., samt alt hvad enhver har mulighed for at lægge op i den digitale "sky".

Dertil skal også lige bemærkes samarbejdet med diverse softwarefirmaer om sikkerheden i deres produkter ved kryptering, hvor de har givet NSA en ekstra nøgle til den indlagte kryptering, så det er lettere for NSA at se hvad alle andre skriver, sender til hinanden.

Nu aflytter NSA ikke blot alt dette, men de gemmer sandelig også alle disse data om hver enkelt, så den enkelte er blevet et dossier eller en sag i deres databaser.

Vist har mange af os intet gjort(endnu), "og så behøver vi jo ikke at frygte noget"(endnu), - men det er måske kun lige i nuet, for jeg ved jo ikke om det jeg skriver her er så meget til gene for NSA, at de opfatter mig som en fjende af deres målsætning, og ønsker mig standset med de små hemmeligheder de ved om mig, som jeg ikke ved de har, - men lige vil gøre mig opmærksom på.
- Det er lige præcis kernen i problemstillingen omkring opsamlingen og opbevaringen af alle data de kan opsnappe omkring min person - eller dig!

Når NSA nedgraderer friheden, privatlivet hos individer i et demokrati, så undergraver man demokratiet, og skaber en totalitærstat skabt i magtbilledet af viden om individerne i demokratiet og undertrykkelsen af demokratiet bliver synlig.

Eksemplet fra DDR i sin tid både kan og kan ikke sammenlignes med NSAs virke fordi sammenligningen med overvågningen får nærmest DDR med STASI til at ligne en flok små spejderdrenge i korte bukser for deres indsats, hvorimod NSA står som voksne elite spejdere med fuld kontrol over alt og alle.

NSAs handlinger viser med al tydlighed, at Amerika ikke er sluppet af med den McChartyistiske kommunistpsykose tilbage fra 50'erne, ikke alene lever den, men den lever i bedste velgående.

Den politiske ledelse i Amerika kan ikke flabet tillade sig at sige den intet vidste, sådan som vi ser det i disse dage.
- Det er et falsk billede af virkeligheden som så ofte før!

Sup Aya Laya, Mona Jensen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Matthias Hansson

Det begynder at fremgå med en vis tydelighed, hvad det er for en rolle, kommentatoren med den fine titel af 'lektor i informationsvidenskab' påtager sig. Den kaldes for 'The Gatekeeper'. Vi skal med andre ord klappe hesten, tage det med et gran salt og hælde vand på - mens lektorer, politikere og mere-end-villigt disinformerede journalister hælder vand ud af ørerne.

Forvirringen er for tiden maksimal, dvs nærmest total. Hvad ved kommentatoren med den fine titel i øvrigt om NSA, udover hvad denne mastodontiske gangsterorganisation lader os tilflyde direkte eller via sjove bagveje? Han har næppe lagt øre til de få ægte insidere, der har åbnet munden. Og jeg taler ikke om den særdeles tvivlsomme CIA-assett, Snowden, der for tiden bruges i den interne magtkamp mellem CIA og NSA om de amerikanske skatte-trilliarder.

Lektoren med den fine titel nævner i forbifarten og uakademisk-overfladisk, at 'forretningshemmeligheder' nok har interesse, og at man nok interesserer sig mest for nøglepersoner. Gab, det kunne vi godt ha fortalt ham, men jeg er nødt til at sige, at det er fuldstændigt uansvarligt at advokere for, at alle andre kan sove trygt om natten. I samme øjeblik DU rykker blot ét skridt nærmere den zone, hvor DINE udsagn i enten offentlige rum eller i en kreds af privatpersoner, som af en eller anden grund skønnes at befinde sig i zonen, så bliver DINE data straks hevet ind. En ung dansker blev for nylig nægtet indrejse i Guds eget NSA-land, pga det danske samarbejde med gangsterorganisationen blot fordi en person før ham havde haft det samme mobilnummer.

Helle Thorning har for længst sat sin troværdighed over styr ved blot at benægte, at danskere overhovedet kan overvåges uden dommerkendelse (hvor stupide eller regulært løgnagtige udsagn kan politikere slippe af sted med?). Kommentatoren med den fine titel er på vej i samme retning, med mindre han tager sig gevaldigt sammen og stikker spaden væsentlig dybere.

Jens Kofoed, Dennis Berg, Niels Mosbak, Mona Jensen, Torben Selch, John Mortensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Når man arbejder på et Dansk Universitet, og gerne vil vedblive med at gøre det, er der jo grænser for hvor meget ballade man kan lave, ikke sandt Peter Lauridsen ?

Peter Lauridsen, kan du ikke forklare os hvordan NSA's massive snagen i Fjæsbog harmonerer med dine teorier ? Fjæsbog er en gigantisk relationel data-base og NSA vil tydeligvis gerne vide hvem der kender hvem !

Niels Mosbak:

Jeg undrer mig lidt over hvordan den idé med at de søger på "farlige ord" er opstået - kender du til noget dokumentation for det? Min indtryk er at teknologien er meget længere fremme end som så.

Eksempelvis får jeg bogstavelig talt aldrig spammail på min Gmail-konto - på trods af at spam skulle udgøre omkring 80% af al e-mail der bliver udsendt. Det bliver simpelthen alt sammen automatisk opdaget af Googles servere og sorteret fra!

Hvad skulle gøre at NSA ikke kunne bruge teknologi der er mindst ligeså sofistiskeret til at sortere det omtalte "scare mail" fra?

(Netop derfor ville jeg foreslå at bruge krypterede junkmails i stedet.)

Peter B. Jensen

Jeg er for så vidt enig i pointen, at overvågning er uproblematisk for de fleste og de store mængder ikke siger meget om værdien. Alligevel synes jeg ikke at man skal ignorere problemerne ved overvågning.

Dels kan man jo komme i søgelyset, og så foreligger din fortid som rådata om hvem du har ringet til og hvilke steder du har opsøgt. Det kan benyttes til at konstruere et falsk billede af dine intentioner. Du kan også komme i søgelyset grundet bekendtskab med en mistænkt, selv om jeres relation er harmløs. Et stort arkivmateriale giver overvågerne meget at arbejde med, hvis de på et hvilket som helst tidspunkt ser dig som en trussel.

Så er der følelsen af at blive overvåget, der let fører til selvcensur. Det skal nok afholde nogen fra at skrive den bidende systemkritik som de brænder inde med. Og give styret tid til at forberede sit spin og oprydning, hvis de er forhåndsadvaret om kommende kritik. Så selv om overvågningen ikke tynger lige nu, så er effekten nok i gang.

Endelig har det en stærk signalværdi, som jo er noget vi går meget op i. Det udtrykker mistillid med befolkningen, at big brother skal være chaperone. Det gør hån med princippet retssikkerhed, hvis vi potentielt er skyldige indtil andet er bevist. Og selv om ingen er interessede i min dårlige poesi, vil jeg gerne forbeholde mig retten til selv at vælge hvem jeg deler den med.

Så overvågning er ikke kun et problem for industrispionage og dissidenter. Det er et sygdomstegn i et samfund, der vidner om magthavernes paranoia, og vores manglende evner til at løse problemer i dagslys. Selvfølgelig er det berettiget med overvågning i visse situationer, hvorfor det altid har været muligt at tilsidesætte retsbeskyttelsen for mistænkte. Og de store mængder data indeholder også anden vigtig information som vi kan bruge til at optimere dataveje og finde flaskehalse, hvis NSA havde den interesse.

Mads Kjærgård

Spørgsmålet er vel, hvornår det bliver interessant at overvåge en og det sker vel på baggrund af dataindsamlingen! Selvfølgelig er der ikke en medarbejder, der læser det hele igennem, det har man maskiner til, maskiner som søger efter nøgleord og sætninger og automatisk klassificerer fx mails. Det man burde interessere sig for er, hvilke kriterier, der ligger til grund for sorteringen! Hvornår går du fra at være uinteressant til at være interessant?

"NSA’s overvågning ikke har fået danskerne til at ændre adfærd på nettet."

Jo den har -
Der er MASSER af ting jeg ikke gør på nettet (mere), fordi jeg ved de indsamler ALT hvad der foregår og bruger det til at bygge 'profiler' .
Jeg skal sgu' ikke nyde noget af at krydse den forkerte grænse og blive 'tilbageholdt' ..
(Det er MANGE år siden jeg besluttede ALDRIG at rejse til USA eller benytte mig af transport-former der risikerer at bringe mig i nærheden af det STASI-land .)

Og det er sådan set det der er formålet med massiv overvågning :
At skabe en stemning af frygt der tilskynder folk til at udøve 'selv-censur' .

Peter Lauritsen har lige præcis ikke fattet Edward Snowdens pointe. Manden har risikeret hele sin fremtid med sine afsløringer, fordi han ikke ønsker at leve i netop et overvågningssamfund og de forfærdelige konsekvenser det kan have. Ufatteligt, at en lektor på et af landets højeste uddannelsessteder kan være så naiv - hvis det da er det, han er.

Da jeg læste denne artikel, kom jeg til at tænke på, George Bush, og hvorfor man får lyst til at tage sine sko af og smide dem efter TV'et, så snart han toner frem på skærmen.

Det er ikke på grund af, han er en ubegavet idiot, hvilket han unægteligt er, det er på grund af hans åbenlyse forestilling om, at vi andre er endnu større idioter.

Peter Lauritsen

Kære Jesper Lund (og andre)
Jeg mener selvfølgelig ikke, at det er ok, at NSA indsamler al den information, de har lyst til. Min pointe er den mere banale, at vi ikke allesammen behøver at bruge krypteringsteknologi, for vores kommunikation er simpelthen ikke tilstrækkelig interessant. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi blot skal acceptere overvågningen, for selvom de fleste går fri, så bliver nogen ramt, og her ligger problemet.
Bedste hilsener og god weekend
Peter

Jørgen Mathiasen

Den som interesserer sig for teknikken i sagen kunne efter nogle af de store afsløringer om internetovervågningen om Prism og Tempora læse en lang artikel i Die Zeit for nogle uger siden, om de datamængder, det drejer sig om, forsøget på at udvikle algoritmer, som kan sortere i al dette, og hvor meget der skal til, før et menneske i efterretningsorganisationen i egen person giver sig til at kigge i kommunikationen.

Man kunne også læse, - hvad der egentlig ikke er den helt store overraskelse, at såvel overvågningssystemer som deres mennesker får problemer, hvis afsenderen hyppigt skifter sprog. Her nytter det selvfølgelig ikke meget, hvis man kun kan skifte til engelsk, som systemerne har som deres eget grundsprog, men til et andet fremmedsprog, og benytter det i spring også indenfor sætningen. I praksis er det en slags kryptering, som kun forstås af modtageren (som altså skal beherske de samme sprog).

En opklaring af meddelelsen kan det ikke forhindre, men det skaber gevaldige forsinkelser, og det er kritisk for overvågningens funktionalitet.

"Min pointe er den mere banale, at vi ikke allesammen behøver at bruge krypteringsteknologi, for vores kommunikation er simpelthen ikke tilstrækkelig interessant. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi blot skal acceptere overvågningen, for selvom de fleste går fri, så bliver nogen ramt, og her ligger problemet."

Peter lauritsen:

Kan det virkelig passe, at du stadig ikke har forstået, hvad Jesper Lund og andre her har udtrykt endog meget tydeligt:

Sålænge nogen bliver ramt går ingen fri!

Jens Kofoed, Niels Mosbak og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

"For nogle fører det lave tal til den konklusion, at danskerne ikke tager situationen alvorligt og er ligeglade med, at NSA lytter med på telefonsamtalerne og læser over skulderen, når vi sender mails."
Jeg vil bede de "nogle" om at nuancere deres konklusion. Der er tre grunde til, at jeg ikke er gået igang:
Hvis man som mig, er fru Almindelig, og før Snowdons afsløringer aldrig har hørt om krypteringsnøgler, bagdøre, TOR, proxys o.s.v., og ikke er den glade ejer af en hjerne, der er vant til at beskæftige sig med et emnefelt der smager bare lidt af teknik - er det lidt af et projekt at gå i gang med.
Virker alt det der kryptering? Læste på Schneiers blog 15.9. at det eneste måske-sikre er, at have en computer der aldrig har været på nettet, kryptere det indhold man skal sende og via et usbstik og en anden computer få det på nettet. Som novice er det svært at vide, om jeg bare kan drille NSA lidt eller tilbageerobrer mit privatliv.
Og når nu min mailboks ikke er fyldt med industrielle top secrets, politiske aktions-manualer eller journalistiske afsløringer, er det så nødvendigt at iværksætte disse foranstaltninger? Ja, det er det, for jeg ser nødigt at der via min kommunikation, kreditkort, statens cpr oplysninger m.m. bliver udarbejdet en psyko-social-dna-bla-bla-profil på mig der bliver gemt i 100 år. Så jeg er uenig i konklusionen om hvad det virkelige problem er. Det er et problem at specifikke grupper kommer i klemme, og det er et problem at så mange elektroniske spor om borgernes privatliv bliver indsamlet og opbevaret.
Og jeg vil igen opfordrer nogen af dem, der kan noget af alt det her, om at lave en hands-on aften eller lignende

sup aya laya:

Godt forslag. Kan se at IT-Politisk Forening havde et arrangement af den art for et par uger siden, så måske skulle man holde lidt øje med hvad de har arrangementer i fremtiden og/eller melde sig ind.

Med hensyn til kryptering tror jeg "eksperterne" har stort set samme følelse af uvished som dig. Endnu har ingen virksomhed eller organisation mestret IT-sikkerhed - Microsoft, Google, Facebook osv. har alle historisk set haft sikkerhedsfejl i deres produkter. Så man må nok sige at det ikke er ren paranoia det Schneier udtrykker - erfaringsmæssigt kan ens computer være sårbar uanset hvilken software man vælger. Selvfølgelig kender efterretningstjenesterne næppe hver en sårbarhed - men det fører jo blot til mere uvished, da vi aldrig kan vide om de kender lige netop de sårbarheder som vores specifikke PC eller telefon er berørt af.

Tror dog også at Snowden's afsløringer har sat gang i en dybere selvransagelsesprocess indenfor IT-sikkerhedsmiljøet. Eksempelvis har NIST, hvis krypteringsalgoritmer er standard indenfor snart sagt al software, førhen haft et åbent men tæt samarbejde med NSA, af den simple grund at NSA har flere matematikere og sikkerhedsekperter ansat end nogen anden organisation på planeten. Der er simpelthen ikke andre der kan levere så stor ekspertise indenfor IT-sikkerhed som NSA kan. Men nu begynder en lang process hvor man skal granske om al den rådgivning NSA historisk har givet kan have været kompromiteret på den ene eller den anden vis (Snowdens dokumenter har allerede udpeget én algoritme som NSA gennem sit 'samarbejde' med NIST har undergravet, og NIST anbefaler nu kraftigt at man undlader at bruge den.) Denne proces afsluttes ikke fra den ene dag til den anden. Men det er tænkeligt at man om nogle år har bedre bud på hvordan man sikrer sig mod en modstander med så særlige træk som NSA - som man aldrig før har overvejet så grundigt som man må nu.

Rent teoretisk er der dog ikke noget der tyder på at kryptering som sådan er blevet "brudt", og Snowden sikrer jo også selv sin kommunikation med kryptering (ligesom det amerikanske militær i øvrigt også fortsat gør). Så ja: kryptering virker. Det er bare svært implementere korrekt i praksis :-(

Kan kun opfordre folk til at følge udviklingen, og ikke negligere eller glemme den som man jo lidt gjorde med ECHELON.

Troels Møller, Karsten Aaen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

Anders Feder: Tak for henvisningen

Anders Feder

Som svar på din forespørgsel om "forbudte ord" ligger der på hjemmesiden for Scaremail, en pdf-fil fra Homeland Security, der omhandler en liste, der næppe er fuldstændig, med netop disse ord og vendinger.
Som du også ved fra Echelon, var dette også baseret på "forbudte ord" som filter for interessant kommunikation.
Hvor langt NSA er nået, vil kun fremtidige afsløringer vise.

Hej Peter Lauritsen :)

Endnu en gang forsøger du at provokere os overvågningsmodstandere med et på-den-ene-side-og-på-den-anden-sige-indlæg. Denne gang er argumentet at den "almindelige dansker" ikke har noget at frygte og ikke bør sikre sit privatliv fx vha. krypteringsværktøjer, fordi hun kun bliver overvåget af maskiner og hun ikke er interessant nok til, at et menneske hos NSA vil kigge på hendes data.

Jeg synes ikke dit argument holder. Hvis du en dag både googler efter trykkogere og gødningsprodukter fordi du tilfældigivs har tænkt dig at købe begge dele inden for den nærmeste fremtid, er der en øget sandsynlighed for, at en NSA-analytiker tjekker dig, selv om du aldrig har tænkt på, at de to ting kunne kombineres til en bombe. Der findes uanet mange eksempler på denne slags falske positiver, også mange som ikke er så firkantede og forudsigelige som dette. De kan fx blot bero på, at du har ændret din normale adfærd på en eller anden måde, eller du er blevet ven med en på Facebook, der kender en, som har en grandfætter, der er taget til Syrien, for at kæmpe på oprørernes side.

Du ignorerer en af de mest grundlæggende teorier angående overvågning, nemlig gode, gamle Foucault og Panoptikon. Ideen er, som du ved, at fængselsvagten har mulighed for at kigge ind i mange hundrede celler på en gang - men reelt kun kan kigge et sted hen ad gangen. Fangerne ved dog ikke hvor han kigger hen lige nu, og derfor får de en følelse af, at de hele tiden KAN være overvågede. Denne opstilling medvirker til at disciplinere fangerne og de ændrer derfor adfærd. På samme måde vil den "almindelige dansker" konstant gå med en tanke i baghovedet om, at hun måske bliver undersøgt -- fx pga. en falsk positiv. Mennesker som (måske) bliver overvåget vil ubevidst ændre deres tanke- og adfærdsmønstre og måske være mindre tilbøjelige til at kritisere magthaverne eller lignende, af frygt for repressalier. Derfor er overvågningen et demokratisk problem - den forpurrer simpelthen muligheden for at tænke frie tanker.

Og med hensyn til pointen med, at det jo bare er en maskine der kigger, så er det en forsimplet fremstilling. Vi må antage at NSA & co. gør brug af den nyeste teknologi. Sådanne maskiner kigger ikke bare efter nogle buzzwords og sender sagen videre til et menneske, hvis den opfylder nogle kriterier. Maskiner kan sagtens krænke privatlivet i sig selv. Man kan fx forestille sig, at hvis du gør noget mistænkeligt vil maskinen samkøre registre for at samle endnu mere information om dig, måske endda ændre dine data i andre registre så du fx altid bliver tjekket ekstra grundigt i lufthavnen (og får krænket dit privatliv på en meget fysisk måde). Ja vi ved endog, at NSA har automatiseret store dele af deres hacking, og det er derfor meget muligt at deres systemer helt automatisk forsøger at kompromittere din computer og smartphone med henblik på at læse private dokumenter osv.

Kristoffer Olsen, Anders Feder, Peter Lauritsen og Claus Jensen anbefalede denne kommentar

I panoptikonen vil individet ikke bare gå med tanken i baghovedet, at han måske bliver overvåget, men at en sådan tilstand af konstant overvågning er ok, at den er nødvendig, uundgåelig, uundværlig, ønskværdig, elskværdig.

Det er derfor artikler, som dem Peter Lauritsen fodrer os med, ikke er uskyldige debatoplæg; de skal lære os at elske Big Brother.