Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

Dommer: NSA-overvågning er forfatningsstridig

Aktivister har købt reklameplads på en bybus i Washington D.C. Nu ser det ud til, at aktivisterne også får medhold i retten

Foto: Scanpix

Den omfattende indsamling af data omkring borgernes telefonopkald, som NSA indsamler og gemmer, er højst sandsynligt i strid med den amerikanske forfatning, vurderer føderal dommer

To sagsøgere fik mandag aften medhold i, at indsamlingen af deres private telefonopkald var ulovlig og forfatningsstridig. I en 68-siders afgørelse kalder dommeren Richard J. Leon myndighedernes indsamling af data om de to sagsøgere for »nærmest Orwell'sk« i sit omfang.

Dommeren beordrer endvidere NSA til at stoppe indsamlingen af data og slette samtlige data, der indtil videre er blevet indsamlet om de to.

Dommen er den første af sin slags, siden Edward Snowden i sommer lækkede tusindevis af dokumenter om amerikansk overvågning af borgere i ind- og udland. Den forventes at kunne få vidtrækkende konskvenser for efterretningstjenesternes brug af indsamling af data i fremtiden.

Den amerikanske forfatnings 4. tillæg (the Fourth amendment) forbyder myndighederne at gennemsøge og beslaglægge borgernes ejendom uden en dommerkendelse og begrundet mistanske. Ifølge Richard J. Leon er NSA's indsamling af data netop i strid med denne del af den amerikanske forfatning:

Jeg kan ikke forestille mig en mere 'hæmningsløs' og ’vilkårlig’ invasion end denne her systematiske og højteknologiske indsamling og opbevaring af stort set enhver borgers personlige data med henblik på at behandle og analysere dem uden retslig kendelse.«

Dommeren afviste dermed regeringens vedholdende argument om, at indsamlingen af såkaldt metadata – altså oplysninger om, hvem der ringede til hvem, hvornår og hvorfra i verden – ikke var beskyttet af forfatningen.

Dommer Richard J. Leon tilføjede endvidere, at han ikke havde set »et eneste eksempel« fra regeringens side på, at indsamlingen af denne slags metadata havde forhindret en terrorangreb på USA.

Dommen er dog ikke endelig, da dommeren har givet regeringen tid til at appellere. Alligevel vakte dommen glæde hos. bl.a. Edward Snowden, der via journalisten Glenn Greenwald, kom med en udtalelse, hvor han erklærede sig tilfreds med mandagens dom.

Jeg handlede ud fra en overbevisning om, at NSA's masseovervågningsprogrammer ikke ville holde til et forfatningsretsligt søgsmål, og at den amerikanske befolkning fortjener at se disse sager behandlet ved en åben domstol. I dag har et hemmeligt program, autoriseret af en hemmelig domstol, (...) vist sig at overtræde amerikanernes rettigheder.« 

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

- Man må håbe den holder hele vejen!

Desværre beskytter den ikke alle os andre udenfor Amerika, så det bedste vil være en Balkanisering af Internettet, og som tilsyneladende er på vej.

Bare EU nu ikke sælger mulighedens i forhandlingerne med USA om frihandel!?

Det er vel lidt som at få medhold i byretten, selvom man ved at sagen vil blive anket hele vejen til højesteret, hvor statens pres på dommerne vil være langt større. Men en lille symbolsk sejr er det vel.

Peter Taitto, peter fonnesbech og Kalle Nielsen anbefalede denne kommentar

Uanset hvad, så undergraver det statens legitimitet, hvilket er farligt for den. Den risikerer "at forbløde af tusind små sår" (som et engelsk ordsprog siger), når fundamentet langsomt graves væk.
Jo mindre legitimitet staten har, jo lettere er det at samle folket til modstand.

Formentlig gælder denne lovtolkning mange andre steder i verden. Men overalt påstår myndigheder - i øvrigt helt uden dokumentation, at det sker i henhold til gældende love.

Og meget tyder på, at visse politikere har igangsat noget, - eller måske blot accepteret "noget" de ikke helt forstod rækkevidden af. Og at "dette noget" derefter blot er "kørt videre" i sin helt egen verden, hvor aktiviteterne er øget hastigt i takt med den hastige teknologiske udvikling.

Og meget tyder på, at det nu er embedesmænd, der kører løbet. Og at såkaldte ansvarlige politikere ikke er klart informeret, men helst heller ikke vil vide noget konkret om aktiviteterne.

Disse såkaldte "ansvarlige" politikere forsvarer sig hele tiden med, at disse "aktiviteter" er underlagt kontrolmyndighed, og fungerer inden for lovens rammer. Men samtidig har de designet denne kontrolenhev, så den netop ikke har særlig dyb viden om det.

Endelig tyder det op, at de såkaldte "ansvarlige politikere" er under et voldsomt gruppepres fra en stor og mangtfuld stats side, hvis de så meget som tvivler bare ganske lidt om "sagens" berettigelse.

Reelt er Amerikansk lov os fuldstændig ligegyldig. Vi bor i Danmark, og her er det Dansk lov der gælder.
Herhjemme er det ikke et spørgsmål om det er lovligt eller ej (-hvilket for øvrigt blot bekræfter at det sker), men et spørgsmål om hvem forræderne er.

@Gert Romme.

Det er netop der min største modstand mod overvågningen ligger. For sker det ikke allerede, så er det kun et spørgsmål om tid før magthavere, bruger de indsamlede oplysninger, til at holde andre ude af demokratiet.
Enten ved direkte afpresning, eller læg af oplysninger til pressen.

Amerikansk forfatning eller ej. Det er faktisk dybt kriminelt at aflytte folks telefonopkald. Det er jo noget, der må kræve en helt særlig mistanke.

Det er kun fordi det er magthaverne, der aflytter folk, at det er så svært at få sat dem for en domstol. Men de fleste kan blive enige om, at det er meget forkert.
Det påskud om at det er for terror-bekæmpelse, er for tyndt et grundlag.

Tænk hvis en almindelig borger overvågede og aflyttede folk under den påstand at det var for at fange forbrydere. Vedkommende ville sandsynligvis blive arresteret.

som man kan se er bussen beklædt med denne besked i Washington DC. Søger man på "thank you snowdon" på google. Kan man yderlige se at man kan donere etc. til at få flere reklamer af disse på busserne etc. Så noget sker der.

Gad godt vide, hvor meget Danmark blev infiltreret af Foghs amerikanske forbindelse, ham der skaffede fogh en toppost.