Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

Ingen fyldestgørende svar fra regeringen om NSA

Foto: Olivier Mor

En række spørgsmål trænger sig på, efter Informations afsløring af, at NSA overvågede COP-15 mødet i København. Men fra regeringens side er der kun rungende stilhed eller standardsvar, der blot giver anledning til endnu flere spørgsmål

For nylig kunne Information fremlægge dokumenter, som tydeligt indikerer, at NSA har overvåget deltagerne på COP15 – det klimatopmøde i København, der indtil videre har været mest kendt for ikke at nå nogen vegne.  Afsløringen er selvfølgelig interessant, fordi det er første gang, at Danmark direkte inddrages i NSA-skandalen, Samtidig er det tankevækkende, at overvågningen af COP15 ikke kan begrundes med terrorbekæmpelse. Et af argumenterne for NSA's overvågning har netop været, at den er med til at bekæmpe terror og øge vores alle sammens sikkerhed. Men i dette tilfælde har overvågningens mål tilsyneladende været at fremme USA's egne interesser i globale klimaforhandlinger.

Man kunne have troet, at disse forhold ville have fremkaldt en kraftig politisk reaktion. Hvordan kan danske politikere leve med, at der er rejst mistanke om urent trav ved det topmøde, som de selv arrangerede, og hvor forhåbningen var, at et dansk formandskab kunne hive en klimaaftale hjem? Og hvorfor går politikerne ikke med det samme i brechen for at afværge enhver forestilling om, at Danmark med den ene hånd kæmpede for en klimaaftale, men med den anden støttede amerikanske bestræbelser på at begrænse eller ligefrem forhindre en sådan aftale?

Men de danske myndigheder siger ingenting.

Krav om transparens

Det er klart, at man ikke kan fortælle hvad som helst. Efterretningstjenester opererer i det skjule, og folk kan komme af dage, hvis det ikke respekteres i et nødvendigt omfang. Men overfor dette hensyn står borgernes legitime krav om at vide, hvad der foregår og den fortsatte tillid til, at landets love overholdes. Dette dilemma bliver man nødt til at tage alvorligt. Man kan ikke kræve fuldstændig åbenhed, men omvendt kan man heller ikke blot afvise ethvert ønske om transparens.

Den danske regering har indtil videre udelukkende forsøgt at håndtere dette dilemma ved rutinemæssigt at besvare ethvert spørgsmål med, at man ikke har grund til at tro, at der er foregået ulovlig overvågning. Og Forsvarets Efterretningstjeneste har meddelt, at de ikke har grund til at tro, at overvågning har været rettet i mod danske interesser. Dog med den tilføjelse, at danske interesser dækker over danske borgere, embedsmænd og politikere. Overvågning af et topmøde og de danske bestræbelser på en klimaaftale ser ud til at falde uden for denne definition.

Hvad er danske interesser?

Det kan være, at svarene er sande, men fyldestgørende er de ikke. I hvert fald åbner de for en ladeport af fortolkninger og nye spørgsmål: Hvis overvågningen ikke har været ulovlig, har den så været godkendt fra dansk side og dermed lovlig? Hvad betyder det, at man ’ikke har grund til at tro’? Er Snowden-dokumenterne ikke grund nok, eller mener man, at de er falske? Hvorfor definere danske interesser så snævert, at forhold, der åbenlyst er i dansk interesse (f.eks. en klimaaftale), falder uden for? Er det fordi, man faktisk ved, at der har været overvågning  bare ikke af danskere og måske har vidst det hele tiden?

Det kan være, at mange spekulationer er overdrevne og uden faktuelt grundlag. Og vi kan ikke vide, om myndighederne har gode grunde til at sige, som de gør. Men problemet er, at svarene ser ud som om, de er designet til at undvige dialog og debat. Dermed opnår man ikke, at mistanke og spekulation manes i jorden. Tværtimod. Både realistiske og mere fantasifulde fortolkninger får spillerum og medløb.

Dette er selvsagt problematisk for tilbage står nogle vigtige spørgsmål: Blev COP15 faktisk overvåget af amerikanske efterretningstjenester? Er overvågningen i givet fald sket med danske myndigheders billigelse? Og bør man frygte, at en lignende situation kan opstå igen? Man kan håbe, at disse spørgsmål snart bliver besvaret med et klart nej. Men realistisk set tyder de sidste uges debat ikke på, at de klare svar vil komme fra danske myndigheder.

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

Nu kan denne overvågning forgå via GCHQ, og dermed sløre de juridiske veje. Det er jo det der bland andet er det helt store X i fortællingen, hvor havner de her informationer? Og hvis de forskellige efterretningstjenester udveksler oplysning, skal de blot sende al materiale videre igen, inden udløb af forældelsesfristen, BAM! new loop.

Arne Stensgaard Berg

"...det klimatopmøde i København, der indtil videre har været mest kendt for ikke at nå nogen vegne."

Arh, det er vel ikke helt sandt. Vi fik da hvide vintre i Danmark i resten af regeringen Løkke Rasmussens tid ;)

Og at overvågning af et klimatopmøde ikke kan henføres under terrorbekæmpelse er vel ret beset heller ikke helt sandt - i hvert fald ikke set med amerikanske briller. Når man hører den amerikanske "klima-retorik", grænsende til "klima-benægtelse", kan man godt få det indtryk at amerikanerne opfatter et hvert initiativ i retning af at mindske CO2-udledningen som et anslag mod the American way fo life - og dermed at ligne med terror.

Jeg håber at der snart kommer nogle hardcore jurister på banen. Der er paragraffer der forholder sig til vildledning af Folketinget, de må kunne bruges - kom nu danske whistleblowere. Den mur af tavshed der har været fra hele det politiske spektrum side, kan ikke kaldes vildledning, men er der et juridisk begreb det høre ind under?

Helene Nørgaard Knudsen

Den her regering har gjort vage formuleringer for ikke at sige direkte løgn til dens mærkesag. Desværre tror jeg ikke at næste valg ændrer noget ved folketingets sammensætning. Vi får bare en anden idiot vi kan brokke os over :-(

georg christensen

Den nuværende regering, er ikke istand til noget som helst. En flok "politikere", som kun kæmper for sig selv og deres eget velbehag, en flok politikere, som fuldstændig har midstet den folkelige opbakning, i kampen om deres egne "selvforherligelser", fuldstændig uværdige overfor folket, og med "basta" og hovsa løsninger tror på deres eget "selvbedrag".

Problemet er nu bare, at højre fløjen står klar til at fortsætte kampen (på samme vis),hvis de nuværende fjernes, hvilket kun bør lære folket: Når "et slag er tabt", begyndes et nyt og ikke på samme vilkår som det gamle blev tabt.

Folket vil videre med åbenhed og ærlighed, ikke længere bygge fremtiden på politisk/stratetiske illusioner .

NB: Mit foreslag vil være: Smid de gamle partier, især S,V,SF,R,K på lodsepladsen og lad dem så der rode rundt i deres eget "L...", medens vi folkene orienterer os på ny.
Det danske samfund har brug for politikere, som vil noget med samfundet, hvis vi skal overleve i en globaliseret verden, og ikke en flok "magtbegærlige" med løbere, som kun så åbentlyst er istand til at virke for "sig selv".
Når højre folket så åbenlyst råber om skattelettelser, og samtidig nyder godt af fradrag og tilskudsordninger, midster de "liberalismens" virkelighed,

Hvis ikke TV2 finder sagen interessant, bliver der ingen sag.

Ulla Østergård - politisk redaktør for TV2 - er Danmarks svar på Italiens Silvio Berlusconi.
Hun har valgt at acceptere R fordi R gik til valg på samme økonomiske politik som VK.

Men at USA overvåger Danmark er ikke noget problem for højre-partierme - og dermed heller ikke noget problem for danskerne.

Parlamentarisk pluralisme er en tom skal så længe der ikke er pluralisme i nyhedeformidlingen.

HNK: Desværre tror jeg ikke at næste valg ændrer noget ved folketingets sammensætning. Vi får bare en anden idiot vi kan brokke os over

GP: Jeg tror vi ser en fortsat højredrejning. Pressemonopolet lærer folk, at det er ligemeget hvor man sætter krydset. Politikken bliver den samme, så de potentielle centrum-venstre vælgere ender som sofa-vælgere.

Den samme udvikling gennemgik USA for over 60 år siden.

Hvis ikke en ny mod-presse giver centrum-venstre medindflydelse på meningsdannelsen, vil der kun gå ca. 10 år - så har vi samme resignation og lave valgdeltagelse som USA.