Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

9 mulige konsekvenser af et ja til patentdomstolen

Vi kan frygte det værste for innovation og vækst, men det er 100% sikkert, at ja'et skaber stor usikkerhed, derfor er der et par ting, det er værd at være opmærksom på i de kommende år

1. Landene er ikke alle lige hurtige til at ratificere aftalen. Det kræver 13 lande inklusive Storbritannien, Tyskland og Frankrig, og indtil videre er det kun 3-4 lande, der har ratificeret aftalen. Irland skal også holde folkeafstemning. Så der er god tid til at overskue konsekvenserne.

2. Når først enhedspatentet er trådt i kraft, vil det påvirke folk i softwarebranchen meget hurtigt, fordi der i dag er meget få softwarepatenter med gyldighed i Danmark (eller mere end et par europæiske lande). Vi går fra færre end 100 nye softwarepatenter om året til mindst et par tusinde—og sandsynligvis endnu flere, fordi det nu er mere attraktivt at søge om europæiske patenter.

3. I USA er det normen at udviklere forbydes at læse patenter. Det er svært at undgå krænkelse 100%, og har du læst patentet, så er krænkelsen forsætlig. I Danmark kan det i værste fald føre til fængselsstraf. Vi må se hvordan praksis på dette område kommer til at udvikle sig. Men vær forsigtig!

4. I de første syv år vil alle patentskrifter være tilgængelige på engelsk. Det er en forbedring i forhold til i dag, hvor kun kravene skal oversættes til engelsk.

5. Der kommer sandsynligvis ikke nogen reform af den substantive patentret for europæiske patenter i det kommende Europaparlament, derfor må vi indtil videre leve med EPOs nuværende praksis ift. softwarepatenter og andre dårlige patenter.

6. Erfaringen fra USA er at alle softwarevirksomheder af en vis størrelse vil blive udsat for afpresning fra patenttrolde, og at nogle mindre virksomheder også vil blive det. Vær forberedt på hvordan du vil reagere, hvis du bliver udsat for krav om et mindre pengebeløb fra en trold.

7. Skal vi nu selv søge om softwarepatenter? Det er dyrt og fjerner fokus fra det man egentlig tjener penge på—at skabe gode produkter—hvilket i sidste ende kan være endnu dyrere. Men det er værd at overveje for dem, der har råd. Husk at patenter for alvor har værdi når du har mange af dem, fordi mange vil blive omstødt i en retssag. Overvej derfor om du på sigt kan opbygge en portefølje af patenter.

8. I de første par år vil alt være usikkert. Hvis du har råd, så hyr de bedste advokater og vind et par sejre for os alle! Tyske patentdommere er for eksempel ekstremt glade for at udstede forbud (i stedet for blot at tildele erstatning), og de er ekstra glade for forbud, når det gælder patenter, der er nødvendige for at implementere en standard. Det vil være katastrofalt hvis det bliver praksis for Patentdomstolen. Engelsk praksis > tysk.

9. For nogle typer patenter er der den sikkerhedsventil, at man kan flytte servere og distribution til Spanien, Italien eller Polen.

Guan Yang har en baggrund som udvikler af computer-implementerede opfindelser og medstifter af 23, og studerer i dag finansiering ved New York University.

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

Morten Sørensen

Patentdomstolens virke - EU- relateret eller ej - som nogen påstår, bliver døden for den lille opfinder med de store visioner.
Monsteret er udelukkende skabt med henblik på at beskytte de store forbryderes kapitalinteresser.
Tag et historisk kig og se, om ikke selve Ford (ham med bilerne) kæmpede imod patentforbrydernes særinteresser. Dengang var det jo alt andet lige lidt nemmere at slå disse røvhuller af banen. Men i nutidens samfund bliver det næsten umuligt at gå op imod de legaliserede sammensvorne.
Jeg har fået en god idé , der kan helbrede al sygdom. Er den penge værd?
Godt at penicillinet (ved en tilfældighed) kom før grådigheden og idiotien trådte ind.