Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

Netop vedtaget lov er en sejr for åben data

Folketinget har netop vedtaget en revision af PSI-loven, så virksomheder får bedre adgang til data fra offentlige myndigheder. En sejr for åben data, skriver Dansk Erhverv: 

Med revisionen af ”lov om videreanvendelse af den offentlige sektors information”, også kaldet PSI-loven, skal virksomheder sikres lettere adgang til (ikke-personfølsomme) data fra den offentlige sektor. Offentlige myndigheder indsamler og bearbejder dagligt en række forskellige data – vejkort, statistikker, oplysninger fra fødevarekontrollens tilsyn m.v. Disse data kan blive råstof for innovation og vækst, og er dermed en potentiel guldgrube for danske virksomheder. 

”Virksomhederne kan have stor gavn af at genbruge data fra offentlige myndigheder, men indtil videre har procedurerne været præget af tilfældighed, når virksomhederne har henvendt sig. Nu får vi nogle fælles regler, hvor myndighederne lover, at alle henvendelser bliver behandlet ens og på åbne, effektive og ikke-diskriminerende vilkår,” siger chefkonsulent i Dansk Erhverv, Janus Sandsgaard.

Læs hele pressemeddelelsen fra Dansk Erhverv her: Politisk skulderklap til kommerciel datagenbrug

Læs mere om PSI-loven på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside
Læs hele lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

Mikael Hertig

EFTER FREMSTILLING OG HENVISNING KUNNE MAN KOMME I TVIVL OM, HVORVIDT DER ALLEREDE ER VEDTAGET EN LOV.

Det er der. 27. maj, så det er en nyhed. Direktivet, som der henvises til, lægger op til yderligere åbenhed på dette område. Derimod kan man efter lovens ordlyd tvivle på, om der faktisk opnås sådan større åbenhed.

Navnlig på området eneretsaftaler synes loven at være begrænsende i forhold til direktivet.

Jeg har ikke gransket forholdet nærmere. Men hvis en borger efter direktivets ordlyd har en ret, som så efter den danske implementering direkte nægtes eller vanskeliggøres, må borgeren kunne støtte ret på direktivet og på den måde tilsidesætte loven.

Jens H. C. Andersen

"hvor myndighederne lover, at alle henvendelser bliver behandlet ens og på åbne, effektive og ikke-diskriminerende vilkår,” hahaha hahaha. Hold nu op med den der illusion om at dk er lige og refærdigt, det er ikme sådan det fungere.