Protokol Om alt det internettet og teknologien gør ved vores samfund

Åbent brev til overborgmester Frank Jensen

Jakob Dall

Kære Frank

Jeg kan forstå, at du gerne vil have flere overvågningskameraer op i København. Det skyldes, siger du, at der nogle steder er borgere og medarbejdere, der føler sig utrygge, og som overborgmester skal du selvfølgelig tage problemet alvorligt. Det synes jeg er sympatisk. Men da du blev spurgt om, hvorfor lige netop overvågningskameraer skulle være løsningen på kriminalitet og utryghed, svarede du, at der er evidens for, at videoovervågning virker. Jeg skal ikke skjule, at jeg blev lidt overrasket over netop det svar.

Sagen er nemlig, at det faktisk er ret vanskeligt at finde evidens for, at videoovervågning virker præventivt. Der er lavet mange undersøgelser, og jeg vil gerne strække mig så langt som til at sige, at de stritter i forskellige retninger. Nogle undersøgelser viser, at der er en positiv effekt, andre at den udebliver. Når man lægger undersøgelserne sammen, er det imidlertid billedet af den impotente overvågning, som står skarpest.

Tag f.eks. den personfarlige kriminalitet, som jeg tænker, du er ret optaget af. Her er problemet, at meget vold udføres i en form for affekt, hvor folk ikke tænker sig om. Overraskende mange ved slet ikke, at der videoovervåges i det område, hvor de færdes, og selvom de har denne information, så glemmer de det igen, når promillen bliver for høj, eller temperamentet går op i det røde felt. Men hvis videoovervågning skal virke, er det netop nødvendigt, at gerningsmanden laver en nøgtern risikoanalyse. Desværre er han (det er oftest en mand) tilbøjelig til at springe analysen over, og så forhindrer overvågningen ingenting.

Jeg vil gerne være large og lade være med drage for hårde konklusioner. Så lad os sige, at videoovervågning virker i nogle situationer. Overfor visse typer af kriminalitet og overfor visse typer af gerningsmænd. Men er det virkelig et tilstrækkeligt argument for at poste mange penge i overvågningsteknologi, at der er en lille chance for, at det virker? Normalt passer du jo på pengene, så hvorfor ikke i denne situation?

Men jeg anerkender, at du kan have dine grunde. Du refererer til positive erfaringer fra Tingbjerg og Akacieparken. Det synes jeg lyder interessant. På Twitter har jeg spurgt, om jeg måtte se undersøgelserne, men jeg har ikke fået svar. Måske skyldes det, at der slet ikke er nogle undersøgelser, og hvis det er tilfældet, synes jeg det er rigtig ærgerligt. Jeg er selvfølgelig præget af min forskertilgang, men umiddelbart mener jeg, at det ville være en god ide systematisk at få undersøgt de eksisterende erfaringer. Måske har man de nævnte steder gjort andre ting, end blot at hænge kameraer op, og måske er det det, man skal fokusere på i stedet for overvågningen?

Det er nok et naivt ønske, så lad mig i stedet give dig to gratis råd, som jeg tror, du kunne have glæde af. Det ene er at finde en mobil overvågningsløsning. Hæng kameraerne op i en periode og pil dem så ned, når problemet er løst, eller kriminaliteten er flyttet et andet sted hen.

Det andet er, at du skal huske at tage en grundig snak med politiet. Er de f.eks. villige til at afsætte mandskab til at holde øje med overvågningsskærmene, og er de i stand til at være hurtigt fremme, hvis der skulle ske noget? Kameraerne kan jo ikke gribe ind, hvis de kriminelle på trods af dine gode intentioner, alligevel skulle skride til handling. Og man skal vel ikke love folk, at de kan føle sig mere trygge, hvis ikke, der er grund til det?

Jeg håber, du får løst problemerne, og at du husker på, at overvågningskameraer ikke skaber bedre mennesker, de skaffer ikke job til folk, og de skubber ikke folk ind på uddannelsesinstitutionerne. Det tror jeg faktisk, at der er evidens for.

Den bedste hilsener
Peter

Peter Lauritsen er lektor i informationsvidenskab på Aarhus Universitet. Følg ham på twitter på @plauritsen

Om denne blog

Teknologi, viden, internet - og om det, det gør ved vores verden

I redaktionen:

Lars Højholt

Didde Elnif

Jens Christoffersen

Simone Sefland

Send bidrag, forslag til artikler eller lignende til web@information.dk.

Kommentarer

Steffen Gliese

Desværre er forskning på den måde, det er moderne nu, håbløst desorienterende i stedet for oplysende, fordi den beskæftiger sig med uhåndterlige statistiske data.
Mens jeg også betvivler den store nytte, er jeg på den anden side klar over, at man alene behøver at se på, om der er flere anmeldelser tidligere end nu. Så kan man sige - og det er her, at forskningen bliver unyttig - at der kan være mange årsager til et evt. fald i antallet af sager, f.eks. kan gerningsmændene sidde i fængsel eller være flyttet eller blevet voksne. Det er sådan set interessant nok; men det kan også skyldes overvågningen, især for unge, der godt vil have gang i gaden, fordi de keder sig, men omvendt ikke vil sætte hele deres fremtid på spil.

Lise Lotte Rahbek

at du husker på, at overvågningskameraer ikke skaber bedre mennesker, de skaffer ikke job til folk, og de skubber ikke folk ind på uddannelsesinstitutionerne.

Netop.

Rune Petersen, Einar Carstensen, Steen Thaulow Olsen, Henrik Christensen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Effekten af (flere) overvågningskameraer begrænser sig vel til hurtigere – og procentvis et højere antal – udpegninger af gerningsmænd?

Er helt enig med brevets indhold, men jeg må indrømme, at dette:"På Twitter har jeg spurgt, om jeg måtte se undersøgelserne …" undrer mig lidt.

Ind imellem kan det godt bekymre mig, hvor meget der tilsyneladende meddeles, afklares og på anden måde 'klapps af' i medier som Facebook og Twitter. Både inden for journalistik og politik. Og … forskning?

Kim Houmøller, Niels Duus Nielsen, Rolf Andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

"undersøgelser viser" er det nye skraldespands-låg som "børn" leger krig med - desværre derude i virkeligheden. lad os i stedet på ny beskæftige os med sund fornuft som enhver sund fornuft kan forstå, og så fakta hvor disse måtte findes (jeg har for eksempel "først tinnitus", hvis "en lægelig undersøgelse har ført til den konklusion" men går man så til ørelægen så kan han ikke faktuelt diagnosticere det, men blot basere det på nogle spørgsmål/svar. Og sådan er så mange undersøgelser, som der både bliver afværget med og slået med derude

Her et bevis!
http://syddjurs.lokalavisen.dk/supermarkedets-videoovervaagning-fangede-...
(ikke bare "der er fundet evidens for", som FJ valgte at udtrykke sig "fornemt" og måske refererede til en mere generel "undersøgelse") fra det jyske på at overvågningskamera kan have en positiv virkning for skadevoldte. Og vel også retssystemet - sund fornuft siger mig, at der kan spares en del ressourcer, hvis man har gerningen dokumenteret.

Faktuel viden er at foretrække frem for teser om virkningen af opsatte videokameraer.

Faktuelt må man vel sige, at det hjælper ved opklaringen, når billeder af de skyldige er til stede, og efterfølgende som et godt bevis i retten.

Som forebyggende element, er der begrundet tvivl om dets virkning overfor personfarlig kriminalitet.

Evidens og faktuel viden er ikke det samme, men to vidt forskellige ting, som ikke kan sidestilles.

med hensyn til voldsforbrydelser er man da en (fag)idiot, hvis man tror at voldsmandens risiko for at blive identificeret er uden indflydelse på omfanget af ugerninger. Beviserne fra dagligdagen er talrige og desuden grundet i simpel logik.

Vold virker og er en rationel handling.

P.Lauritsen har ikke meget tøj på!

Vibeke Rasmussen

Hvad angår den præventive virkning, er der vist ikke konsensus om, hvorvidt overvågning virker eller ej. Men Det Kriminalpræventive Råd skriver bl.a.:

"Som hovedregel kan man dog sige, at tv-overvågning som forebyggende metode:
• har størst effekt på planlagt kriminalitet i modsætning til impulsiv kriminalitet
• ser ud til at have en effekt på berigelseskriminalitet, særligt biltyverier, tyveri fra biler og hærværk mod biler. Effekten er størst i parkeringshuse, men gælder også almindelige parkeringspladser
• ikke er effektivt, hvis man vil forhindre vold eller anden personfarlig kriminalitet, heller ikke almindelig gadeuorden
• har den største effekt, når det benyttes sammen med andre kriminalitetsforebyggende midler, når der er høj kameratæthed, og
• når overvågningen er tilpasset de lokale forhold."

http://www.dkr.dk/fakta-om-tv-overvågning

Artiklen er udateret, men mon ikke man kan gå ud fra, at den er rimeligt aktuel. Og konklusionen: at overvågning ikke nødvendigvis hverken har nogen effekt på impulsiv kriminalitet eller forhindrer vold, anden personfarlig kriminalitet eller gadeuorden, lyder for mig indlysende logisk.

Lise Lotte Rahbek, Per Klüver, Niels Mosbak og Per Larsen anbefalede denne kommentar
Henrik L Nielsen

Skrevet på telefon hvor dansk input ikke virker! Så beklager hvis auto correct ændrer noget uden jeg opdager det.

Der er forskning der viser det virker. Men hvis man går denne forskning grundigt igennem vil man se den kommer til dette resultat fordi den er for snæver.

Det der sker er ikke at kriminaliteten forsvinder hvis der kommer overvågning på en gade eller to. Den flyttes bare til andre nærliggende steder.

Og det får det til at se ud som det virker. På det sted overvågningen sker faldt kriminaliteten jo med 30 procent. Desværre viser disse snævre undersøgelser kun de 30 procent lokalt. Og det er de undersøgelser FJ henviser til. Og set I det lys har han ret.

Men de brede undersøgelser viser at områderne rundt om overvågningen oplever en negativ rippel effekt på 1-5% stigning i kriminalitet. For lille til at blive bemærket i de enkelte områder. Men som samlet set modsvarer den mindskede kriminalitet hvor man overvågede.

Den eneste effekt som kameraet kan hjælpe med til at opklare er kriminalitet begået i affekt. For eksempel vold begået i et øjebliks ophidselse. Kun ganske få er dumme nok til at begå planlagt tyveri eller vold lige under et kamera. Og er de så dumme skulle politiet nok kunne få fat i dem uden kameraerne alligevel.

Kameraer kan ikke forhindre vold/røveri/tyveri eller andet. De kan kun flytte det. Men ved at flytte og sprede det giver de en fornemmelse af falsk sikkerhed. Og det er jo godt, for der er stemmer i at bilde folk ind de nu er sikre!

Henrik L Nielsen

Vibeke Rasmussen desværre er det råd du henviser til ramt af lige netop det problem jeg nævner. De set på problemet lige der hvor overvågningen er, men ikke hvad det sker i ringen omkring dette område.

Martin place i Sydney og redfern nær Sydney er helt tydelige eksemplet på at relokeringseffekten totalt udhuler gevinsten. Selv i London er det ved at gå op for Borris. Og det siger gu hjælpe mig en hel del.

georg christensen

Overvågning af alt og alle , er for ingen af os borgere ønskværdigt, du husker nok dit eget problem, da du var "justits" klovn, og brugte ufine indflydelses metoder?, eller har du glemt det?, så spørg bare din egen broder.

NB: Hvis der ønskes sendt nye kameraer op, så begynd hos HA og Banditos, og andre bander, hvor de nu befinder sig, men vel nok især, der hvor "finansindustrien" hærger og forsøger at overtager magten over alle, medens fuldstændig lammede politikere bare står ved siden af og ser til.