Rasmus Ejrnæs

  • Kronik
    12. december 2014

    Sommerfugle visner i Finansministeriet prangerhænder

    Den dag vi ser livet i øjnene, må vi samtidig tilkende Jordens livsformer ubetinget eksistensberettigelse. Så bliver det meningsløst at måle naturens værdi i tjenesteydelser, og så skal naturindsatsen ikke længere legitimeres med, at den for resten også lige skal redde vores røv
    Regeringen sovser i god tro naturindsatsen ind i miljøhensyn, klimatilpasning og gustne tjenesteydelser. Men meningen med naturindsatsen bør ikke være at redde vores røv. Vi skal reservere plads til den vilde natur, uden at forvente noget til gengæld.