René Skau Björnsson

  • Kommentar
    12. juli 2017

    Udlændingestyrelsen bør behandle barnets tarv som et etisk princip

    Barnets tarv er et etisk princip, der skal beskytte børn og deres udvikling. Men i sager om opholdstilladelse prioriteres legalitetsprincipper – lov og orden –tydeligvis højere end barnets tarv. Derfor bliver børn udvist, selv om de har levet i Danmark det meste af deres liv og end ikke taler sproget i det land, de sendes ’hjem’ til