Renée Frigosi

  • Kommentar
    1. december 2017

    Fri os fra neofeminismen

    Feminismen er på vildspor: Den har opgivet at kæmpe for lighed med kønnene og er gået over til at fejre en distinkt kvindelig identitet i stedet
    Vi ser i dag den dominerende feminisme som offerdyrkende, puritansk og grundlæggende sexistisk. Det er kommet spektakulært til udtryk i den igangværende kampagne imod sexchikane, men tendensen går flere år tilbage – ikke mindst i Frankrig i kampen mod al slags prostitution, herunder i kriminalisering af sexkunder, der ses som eksklusivt maskuline og pr. definition som overgrebspersoner.