Rikke Due

  • Kronik
    29. januar 2009

    Massemediernes reelle dagsorden er manipulation

    TV2's serie 'Skolen - verdensklasse på 100 dage' handler om læringsstile - et princip om, at den enkelte elev lærer bedst ved at se, høre, røre eller gøre. Det fremstilles som et videnskabeligt forsøg med en given sandhed