Rolf Lembcke Oplysning Om Genteknologi

 • 8. marts 1999

  Gener gør forskel

  Gensplejsede fødevarer er ikke kun teknisk problematiske, men også et forbruger- mæssigt, demokratisk og moralsk dilemma GENSPLEJS Mange forskere og politikere står fast på at der ingen forskel er på gensplejsede og almindelige fødevarer...
 • 15. januar 1999

  Kun økologer tror på variation

  Økologisk landbrug arbejder med naturen, ikke mod den. Industrilandbrug virker ved at slå ihjel, udrydde ukrudt og kryb. Det hjælper genindustrien med GENSPLEJS Langt henne i sit kritiske indlæg i Information den 8...
 • 30. december 1998

  Genteknologi gør os afhængige af golde koncerner

  En bæredygtig fremtid kræver små og forskellige landbrug. En bioteknologisk verden vil derimod være præget af ensartethed og afhængighed af forskrifter fra transnationale selskabers konsulenter og forhandlere FREMTID Tilhængerne af genteknologien har stillet sig helt ufor-stående over for den kritik, der rettes mod teknologien...
 • 24. februar 1998

  Gener er ikke Lego-klodser

  Det er selve den herlige, fagre, nye verden vi går imod. De fantastiske mulig-heder. De uanede perspektiver. Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil? TUMPER Når man accelererer til højere og højere hastigheder, kan det være svært at sige præcis hvornår det var, man tabte kontrollen...
 • 17. december 1997

  Saltsyre og brændemærkning

  Forbrugerne ønsker fødevarerne mærket, hvis de er gen-splejsede. EU forlanger det. Men det klogeste er selvfølgelig et forbud GENSPLEJSNING Den underskriftsindsamling mod gensplejsede fødevarer, som 19 miljøorganisationer har kastet sig ud i, får stor tilslutning...