Sameena Matthiessen

  • Kronik
    10. juni 2004

    Dalila – en såkaldt femme fatale

    Manden ønsker at overgive sig til kvinden, men er bange for at blive tilintetgjort af hende - og mange år senere tog Tom Jones hævn for Samson...