Sebastian H. Mernild

 • Kronik
  27. juli 2020

  Professor i klimaforandringer: Den politiske klimahandlingsplan snegler sig af sted

  Den nyligt indgåede klimaaftale er et skridt i den rette retning, men langtfra det nødvendige for at komme i mål med blandt andet klimalovens 70 procents reduktion. Det, der efterlyses, er effektivt klimapolitisk lederskab fra nationalt til globalt niveau, skriver professor Sebastian H. Mernild i denne kronik
  Fortsatte udledninger af drivhusgasser vil medføre yderligere opvarmning og ændringer i alle komponenter i klimasystemet. Det vil for eksempel sige varmere, vådere og mere ekstremt vejr mange steder, skriver dagens kronikør. Her er det veje og græsarealer i Hørsholm i Nordsjælland.
 • Nyhed
  24. november 2009

  Tabuet om børnetal

  Vi må diskutere både befolkningsvækst og økonomisk vækst i klimaets navn Det gennemsnitlige indhold af CO2 i atmosfæren stiger fortsat hastigt og har med de nuværende 389 ppm (parts per million) langt overskredet et naturligt niveau for Kvartærtidens varmeperioder...
 • Kommentar
  20. oktober 2009

  Afsmeltningen i Arktis er vort fælles problem

  Allerede nu udvikler klimaet i Arktis sig efter FN’s klimapanels værste forudsigelser. Udfordringen kræver globale, solidariske løsninger