Sebastian H. Mernild

Seneste artikler af
Sebastian H. Mernild
  • Tabuet om børnetal

    Vi må diskutere både befolkningsvækst og økonomisk vækst i klimaets navn Det gennemsnitlige indhold af CO2 i atmosfæren stiger fortsat hastigt og har med de nuværende 389 ppm (parts per million) langt overskredet et naturligt niveau for Kvartærtidens varmeperioder...
  • Afsmeltningen i Arktis er vort fælles problem

    Allerede nu udvikler klimaet i Arktis sig efter FN’s klimapanels værste forudsigelser. Udfordringen kræver globale, solidariske løsninger