Send artikel

Artikel på Information.dk: Kære politikere, lyt til Det Danske Filminstitut, hvis dansk film skal reddes

Du kan sende til flere modtagere ved at sætte komma mellem mail-adresserne. Maximum er 5.