Serie

De ufødtes diagnose

Moderne teknologi giver os mulighed for at få mere og mere at vide om vores ufødte børn. I dag kan man screene for alt fra klumpfødder til forhøjet risiko for brystkræft.

Men er fosterdiagnostik en gave, som hjælper os til at undgå smertefulde sygdomme og uværdige liv, eller gør teknologien os blot frygtsomme og mindre rummelige?

Kronik
18. juli 2011

Skulle jeg have været en abort

Fosterdiagnostikken er oppe og vende igen, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad mine forældre ville have valgt, hvis det var i dag, de var gravide med mig. Jeg er født med rygmarvsbrok og sidder lige nu og tænker tilbage på en hyggelig middag med vennerne i lørdags. Hvis fosterdiagnostikken havde været ligeså langt fremme i starten af 70’erne, som den er i dag, var flere af os sikkert slet ikke blevet født
Hvis teknologien peger på, at ens ufødte barn har et handicap, har de vordende forældre så i dag et reelt valg? Det virker ikke sådan, mener dagens kronikør.
Kronik
15. juli 2011

Kun de få får lov at fravælge alvorlig arvelig sygdom

Et overvældende flertal af befolkningen ønsker at få mulighed for at benytte fosterdiagnostik, så de kan undgå at blive forældre til børn med alvorlige lidelser. Men på langt de fleste sygdomsområder er teknologien kun tilgængelig for folk, som på forhånd ved, at de befinder sig i risikogruppen. Alle andre må tage, hvad der kommer
For at undgå at give arveanlæg for cystisk fibrose videre til sine børn, valgte Erik Wedel at benytte sig af donorsæd, da han selv skulle have børn.
Kronik
13. juli 2011

Hvem har ret til at dømme, om et liv er værd at leve?

Vi bliver forargede, når vi hører, at man i mindre udviklede samfund sætter handicappede børn ud i naturen og overlader dem til den sikre død. Men i Danmark praktiserer vi også udsætning. Det sker bare, inden børnene er født
Vi lytter sjældent til mennesker  fra de grupper, fosterdiagnostikken sorterer fra. Informations interview med Maria Quitzau Mortensen, som har Downs syndrom, var en undtagelse.
Kronik
11. juli 2011

Synet på fosterfejl ændrer sig, når fostret ligger i ens egen mave

Vi skal alle have lov at have drømme på vores børns vegne. Derfor er det afgørende, at vi er meget tolerante over for gravides drømme også selv om de resulterer i abort af fostre med moderate fejl som f.eks. klumpfødder
Læger nærstuderer scanningsbilleder af et foster. Finder de fejl, kastes de vordende forældre ud i voldsomme kvaler.
Kronik
8. juli 2011

Ja, man har ret til at vælge sine børn

Hele fire gange har jeg valgt at abortere et ønskebarn, fordi fosterdiagnostik havde vist, at det var sygt. Det har været forfærdeligt hårdt, men jeg er ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning
Generne kan pludselig sætte en stopper for familiedrømmene.
Kronik
5. juli 2011

Stop den akademiske skytte-gravskrig om fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik er ikke et spørgsmål om ja eller nej. Der findes ingen lette svar. Derfor er vi nødt til at have en nuanceret debat om, hvor og hvordan grænserne skal sættes. Vi kan ikke blot lade markedskræfterne, forskningsfriheden og de gravide afgøre, hvilke tilbud der skal eksistere
Når fosterscanningen viser, at ønskebarnet har misdannelser, efterlades forældrene i et voldsomt dilemma.