Serie

De unge statsløse

Frem til begyndelsen af 2010 afslog Integrationsministeriet i mindst 22 tilfælde at give dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark. Afslagene var ulovlige, fordi Danmark i 1977 tiltrådte en FN-konvention, der netop garanterer statsborgerskab til disse unge statsløse. Det står klart, at ministeren og ministeriets embedsmænd kendte til konventionen, men alligevel fortsatte fejlbehandlingen af ansøgningerne.

Dokumentation: Rønns redegørelse

Forløbet burde imidlertid have været håndteret med betydelig større hurtighed og konsekvens, således at de statsløse ansøgere ville have fået afklaret deres retsstilling helt anderledes hurtigt. At dette ikke sket, er dybt beklageligt. Hertil kommer, at Folketingets Indfødsretsudvalg løbende burde have været orienteret om de igangværende overvejelser. Det må også dybt beklages, at dette ikke skete, skriver Integrationsministeren i sin redegørelse til regeringschefen

Rønn bliver fyret som minister

Birthe Rønn Hornbech er færdig som minister, erfarer Ritzau. Det sker efter lang tids kritik

Skæbnedag for Rønn

Det er nu op til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at fælde dommen over integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs ageren i sagen om de statsløse, efter at hun i går afleverede sin redegørelse. Intet nyt i går bliver tolket som at ministeren må gå

DF kræver undersøgelse af FN-konvention

Dansk Folkeparti vil have regeringen til at redegøre for, hvordan andre lande fortolker FN-konvention – og enten stramme fortolkningen af den eller finde på andre måder at ’dæmme op’ for dens virkninger

Tøve-Løkke

Statsministeren har forpasset muligheden for at fremstå som en handlekraftig leder, der lader de forurettede statsløse, beviserne og samvittigheden afgøre Birthe Rønn Hornbechs skæbne. Nu er det et valg mellem at fremstå som en uvillig bøddel eller acceptere fortsat uro frem mod valget

Rønn leverer skyts mod Haarder

Bertel Haarder stod i 2004 bag større stramning af reglerne om statsborgerskab, men glemte ifølge Birthe Rønn de statsløse. Over for FN forsikrede Haarders ministerium i 2003, at man ville overholde konventionen, som ministeren tidligere havde dokumenteret kendskab til

V-ordfører undsiger Birthe Rønn

Venstres indfødsretsordfører afviser nu forklaring fra integrationsministeren om, at Indfødsretsudvalget skulle være medansvarlig for konventionsbrud. Samtidig betegner hun centralt notat fra Rønn som uforståeligt

Heller ikke i Finland var myndighederne i tvivl

De finske myndigheder oplyste allerede i januar 2009 til Integrationsministeriet, at statsløse født i Finland automatisk får tildelt statsborgerskab

Rønn kan trække ministerium med sig

Selv i Birthe Rønn Hornbechs eget parti er man nu overbevist om, at hun kun har få dage tilbage på posten, og både i Venstre og oppositionen overvejer man at lade det stormombruste ministerium forsvinde med ministeren

Kjærsgaard: 'Løkke må gøre, hvad der skal gøres'

Selv om Pia Kjærsgaard ikke bryder sig om konventionerne, sidestiller hun det med et lovbrud, hvis Birthe Rønn Hornbech bevidst har undladt at følge dem, men DF-lederen vil ikke fælde endelig dom, før Rønn har afleveret sin redegørelse

Sider

Mest læste

  1. En VK-regering styrtede i 1993, da en højt profileret minister bevidst nægtede at opfylde loven over for mennesker med ikkedansk baggrund. Embedsapparatet var medskyldigt. Det er sidenhen ført over i Integrationsministeriet. Tamilsagen er særdeles nærværende
  2. Unge statsløse, som uden grund er blevet bedt om at betale for indfødsretsprøve, skal forlange at få gebyret refunderet, lyder det fra S-medlem af Indfødsretsudvalget
  3. Forløbet burde imidlertid have været håndteret med betydelig større hurtighed og konsekvens, således at de statsløse ansøgere ville have fået afklaret deres retsstilling helt anderledes hurtigt. At dette ikke sket, er dybt beklageligt. Hertil kommer, at Folketingets Indfødsretsudvalg løbende burde have været orienteret om de igangværende overvejelser. Det må også dybt beklages, at dette ikke skete, skriver Integrationsministeren i sin redegørelse til regeringschefen