Serie

De unge statsløse

Frem til begyndelsen af 2010 afslog Integrationsministeriet i mindst 22 tilfælde at give dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark. Afslagene var ulovlige, fordi Danmark i 1977 tiltrådte en FN-konvention, der netop garanterer statsborgerskab til disse unge statsløse. Det står klart, at ministeren og ministeriets embedsmænd kendte til konventionen, men alligevel fortsatte fejlbehandlingen af ansøgningerne.

Rønn giver ikke politiet besked

Landets politistationer tager imod ansøgninger om statsborgerskab. Alligevel er ordensmagten ikke blevet informeret af Integrationsministeriet om de statsløses retskrav

'Send regningen til Birthe Rønn'

Unge statsløse, som uden grund er blevet bedt om at betale for indfødsretsprøve, skal forlange at få gebyret refunderet, lyder det fra S-medlem af Indfødsretsudvalget

Dokumentation: Ministeriet vidste besked

Integrationsministeriet vidste alt om statsløse unges konventionsbeskyttede ret til statsborgerskab. Det viser dokumenter som Information er kommet i besiddelse af

Integrationsministeriet vidste alt om statsløses rettigheder

Mens ministeriets indfødsretskontor gav ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse unge, opfordrede samme kontor andre lande til at anerkende statsløses ret til statsborgerskab

Kortslutningen i ministeriet

Med den en ene hånd gav Integrationsministeriet afslag på statsborgerskab til statsløse. Med den anden hånd skrev ministeriet notater om statsløses krav på statsborgerskab, viser akter, som Information er kommet i besiddelse af

Søren Krarup er 'lykkelig' for konventionsbrud

Skandalen er ikke Integrationsministeriets sagsbehandling af de statsløse, men det grundlovsbrud, som Danmarks tilslutning til FN-konventionen fra 1961 udgør, mener DF's Søren Krarup

Sagen om statsløse børn indbragt for FN

Red Barnet har sendt spørgsmål om statsløse børn til FN's Børnekomite, der sidst på måneden skal eksaminere Danmark

Rønns rengøring

Måske har det gjort indtryk på ministeren, at jurister over for Information har fastslået, at ministeriet givetvis vil blive dømt i en eventuel retssag

Birthe Rønn bøjer sig for pres: På tilbagetog i sag om statsløse

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech sætter gang i hasteundersøgelse af sagen om de statsløse, som hendes ministerium i strid med FN-konventioner har nægtet statsborgerskab

Birthe Rønn lover total oprydning

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech er vendt på en tallerken: Nu skal ministeriets fejlbehandling af statsløses ansøgninger om statsborgerskab alligevel undersøges

Sider

Mest læste

  1. En VK-regering styrtede i 1993, da en højt profileret minister bevidst nægtede at opfylde loven over for mennesker med ikkedansk baggrund. Embedsapparatet var medskyldigt. Det er sidenhen ført over i Integrationsministeriet. Tamilsagen er særdeles nærværende
  2. 'Jeg har besindet mig' ... Sådan forklarer Birthe Rønn Hornbech, hvorfor hun har indstillet en ulovlig sagsbehandling af ansøgninger fra unge statsløse om dansk statsborgerskab. I årevis har ministeriet tilsidesat en FN-konvention, der giver unge statsløse retskrav på dansk indfødsret
  3. Rønn-sagen skader det borgerlige Danmark, mener Liberal Alliance. Partiet kræver derfor handling nu