Serie

Den omskiftelige skole

En folkeskole blandt verdens fem bedste. 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Sådan lyder nogle af de kontante mål for den danske undervisningssektor. Men hvordan påvirker jagten på målene skolens selvbillede og lærernes opfattelse af sig selv og deres gerning? Og hvordan forandres lærere, skoleledelse, forældre og elevers roller, når de konkrete krav skal opfyldes i en omskiftelig verden, hvor alt fra læringsmålsætninger til skolens fysiske rammer løbende forandres? En række skole- og undervisningsforskere stiller skarpt på den omskiftelige folkeskole.

Skolen finder vej til dagligstuen

Den moderne folkeskole uddanner og opdrager ikke længere kun eleverne. Den opdrager også forældrene til at blive gode skoleforældre. Det sker blandt andet gennem såkaldte ansvarsspil, der umiddelbart er leg og fantasi, men reelt er skolens forsøg på at invitere sig selv helt ind i familien og udstrække pædagogikken til livet omkring middagsbordet

Kan man bygge sig til god læring?

En af vejene til bedre læring i skolerne er ny arkitektur, som tager højde for, at børn lærer forskelligt. Men når borde i lige rækker erstattes af 'fatboys' og huler, opstår der ikke kun mulighed for at tage hensyn til den enkeltes behov, men også risiko for at lærerne mister kontrollen. Så hvis de nye fysiske rammer skal udnyttes, er der brug for et nyt bud på lærerens rolle

Folkeskolen i refleksionens spejlkabinet

Refleksion er blevet et 'buzzword' i folkeskolen. Har en elev koncentrationsbesvær, eller er der samarbejdsproblemer med kollegaen, opfordres læreren til at reflektere. Tidens refleksionshype kan ses som et svar på forestillingen om øget kompleksitet. Men refleksionstendensen skaber også nye problemer. Spørgsmålet er, om den er svar folkeskolens udfordringer

Hvordan føles det at tabe i OECD?

Når OECD-rapporter sammenligner skolesystemer på tværs af nationale grænser, aktiveres følelsesregisteret hos såvel politikere som forskere