Serie

Økonomi ved en skillevej

• Efter fem års krise endte 2012 med ny økonomisk minusvækst i både Danmark og EU. Spørgsmålet er, om den aktuelle krise afspejler et større paradigmeskift i i-landenes økonomi. Er evnen til vækst ved at ophøre, sætter miljøet nye grænser, eller kan økonomien vende tilbage til kendte vækstrater? Hvad kan økonomerne overhovedet sige om fremtiden?
• Information har gennemført en enquete blandt en række økonomiprofessorer og økonomiske forskere fra universiteterne og andre offentlige institutioner. De kommende dage formidles økonomernes svar og overvejelser i her i Information.
• Det samlede svarmateriale kan findes som dokumentation her på information.dk.

Det sagde økonomerne

I alt 20 økonomer deltog i Informations økonomiske enquete. Her er et udpluk af svarene

Topøkonom: Væksten i Europa og USA var en løgn

Tidligere cheføkonom i IMF Raghuram Rajan var en af de få økonomer, der forudsagde den globale finanskrise. Nu advarer han imod centralbankernes manglende kontrol med pengene.

Hvad ved økonomer egentlig om økonomi?

Det er blevet stadig sværere at forudsige økonomiens udvikling, siger flere økonomer. Og jo længere frem man ser, desto mere antager det karakter af rent gætværk. En enkelt er uenig: De kortsigtede konjunkturer er uforudsigelige, men på lang sigt har vi rimeligt styr på

Den store ubekendte: Produktivitetens muligheder og grænser

De lavthængende frugter er plukket, vi kan ikke løbe stærkere, og evnen til produktivitetsstigninger falder med skiftet fra landbrugs- og industri- til servicesamfund, påpeger flere økonomer. Andre mener, der stadig er meget at hente ved at flytte fokus fra arbejds- til ressourceproduktivitet

To ud af tre økonomer: Planeten sætter grænser for vækst

Men omstillingen til en grøn økonomi, der ikke baserer sig på øget ressourceforbrug og større miljø- og klimabelastning, kan i sig selv være et nyt vækstbidrag, mener mange

Økonomer: Fem års tørke venter EU’s og Danmarks økonomi

Mens nogle adspurgte økonomer slet ikke vil spå om de nærmeste års vækstrater, vurderer andre, at vi ikke har set det værste til krisen endnu, og at der kan blive tale om nulvækst de kommende fem år. Enkelte optimister nævner op til to pct. som mulig vækstrate

Spørgsmål 1: Er fasen med mærkbar vækst i vor del af verden ved at være udtømt?

DOKUMENTATION: Siden 1960'erne – dvs. omkring et halvt århundrede – er de gennemsnitlige BNP-vækstrater for i-landene faldet vedvarende (se vedhæftede data fra Verdensbanken). Er fasen med mærkbar vækst i vor del af verden ved at være udtømt?

Spørgsmål 2: Hvad er årsagerne til det vedvarende fald i vækstraterne siden 1960'erne?

DOKUMENTATION. Hvad er årsagerne til det vedvarende fald i vækstraterne siden 1960'erne?

Spørgsmål 3:Er evnen til mærkbar produktivitetsvækst ved at være udtømt?

DOKUMENTATION: Produktivitetsvæksten er aftaget mærkbart som overordnet trend over adskillige årtier. Er evnen til mærkbar produktivitetsvækst ved at være udtømt? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Spørgsmål 4: Hvad er din forventning til vækstraterne (gerne et bud i pct.) i EU de kommende fem år?

DOKUMENTATION: Hvad er din forventning til vækstraterne (gerne et bud i pct.) i EU de kommende fem år?

Sider

Mest læste

  1. De lavthængende frugter er plukket, vi kan ikke løbe stærkere, og evnen til produktivitetsstigninger falder med skiftet fra landbrugs- og industri- til servicesamfund, påpeger flere økonomer. Andre mener, der stadig er meget at hente ved at flytte fokus fra arbejds- til ressourceproduktivitet
  2. DOKUMENTATION. Hvad er årsagerne til det vedvarende fald i vækstraterne siden 1960'erne?