Serie

Psykiatrien under pres

Mens vi venter på den tiårsplan for at løfte psykiatrien, som Socialdemokratiet lovede inden valget i 2019, venter syge børn, unge og voksne på at få behandling. I denne kronikserie har vi samlet stemmer, der fortæller om svigt og utilstrækkelig hjælp i psykiatrien.

Kronik
6. juli 2022

Medicinstuderende: Vi bliver ikke klædt på til at styrke psykiatrien, tværtimod

På trods af massive problemer med psykiske lidelser bliver psykiatrien nedprioriteret på medicinuddannelsen. Vi stifter ikke tilstrækkeligt bekendtskab med området, og dermed vil manglen på psykiatere stige, mens de almene lægers vidensniveau vil falde
»Jeg ved, at det lyder sloganagtigt flot at sige ’praktiserende læger til hele landet’, men når det resulterer i færre psykiatere, er det igen min generation, der betaler prisen,« skriver medicinstuderende Helena Udsen.
Kommentar
5. juli 2022

Som psykisk lidende føler jeg mig oftere som en belastning for systemet end som patient

Man skal kæmpe for at få hjælp i det psykiatriske system. Man skal overbevise systemet om, at man har det dårligt nok og er ’værdig’ til behandling. Og samtidig vil man nødig tage plads fra en anden, der måske har mere brug for hjælp – det er helt væk
For nylig sagde en sygeplejerske til Amila Ibrisagic, at hun skulle tale sin sag, når hun ringede psykiatrien op for at få en tidligere tid. »Prøv lige at tænke over det – at man skal have dét råd, inden man henvender sig til det psykiatriske system,« skriver hun her. Billedet er fra Hvidovre Psykiatriske afdeling.
Kronik
24. juni 2022

Pernille Skipper: Jeg tror på, at vi kan gøre for mennesker med psykiske lidelser, hvad vi gjorde for kræftramte

Jeg er rasende over, at regeringen nøler med at indkalde til forhandlinger om en tiårsplan, der kan løfte psykiatrien. Vi kan skabe den bedste behandling for psykiske lidelser i verden, men det kræver, at Mette Frederiksen prioriterer det, skriver Enhedslistens psykiatriordfører Pernille Skipper
»Min vej ind til at forstå manglerne i vores psykiatri går gennem de mange, mange mennesker, der igen og igen forsøger at råbe politikerne op,« skriver Pernille skipper i denne kronik.
Kommentar
23. juni 2022

Som diabetiker fik jeg hjælp med det samme. I psykiatrien måtte jeg vente til sidste øjeblik

Det er nedslående at opleve, hvor stor en forskel der er på det psykiatriske og det somatiske system. Hvis sukkersygepatienter blev behandlet, som vi behandler psykisk syge, ville de først få hjælp, når de var blevet blinde og skulle have amputeret lemmer, skriver førtidspensionist Louisa Merrild Knudsen i dette debatindlæg
Louisa Merrild Knudsen oplevede et hurtigt og trygt forløb, da hun opdagede, at hun er diabetiker. Det var en helt anden oplevelse end hendes oplevelse som psykiatrisk patient.
Kronik
22. juni 2022

Selv om min søn har forsøgt at begå selvmord, får han stadig ikke den rette hjælp

Min søns sygdom er trukket så langt ud, at det nu kommer til at tage ti gange så lang tid at give ham den behandling, han har brug for. Havde han blot fået den rette hjælp for tre år siden, havde han måske slet ikke været syg i dag, skriver Bettina Dion Petersen i denne kronik
Havde Bettina Dion Petersens søn fået planlagt et behandlingsforløb hurtigere og fået det sat i gang allerede det øjeblik, han havde fået sin skizofrenidiagnose, havde det måske ikke været nødvendigt, at han nu skulle flytte på døgnbehandlingssted. Eller havde der været tilstrækkelig hjælp og værktøjer til skole, PPR og kommune, da det begyndte at gå dårligt i skolen, var det ikke engang sikkert, at han havde udviklet skizofreni, skriver hun i denne kronik.
Kronik
16. juni 2022

Jeg er den mor, der står med min søn ved psykiatriens dør og bliver svigtet

Dagligt vurderer jeg, om det er sikkert at sende ham i skole, sikkert, at jeg tager på arbejde, sikkert, at han er alene hjemme, om det er sikkert, at hans søskende kommer hjem inden mig … Imens venter vi på en sparsom og til tider ikkeeksisterende hjælp, skriver Gry i denne kronik
Dagligt vurderer jeg, om det er sikkert at sende ham i skole, sikkert, at jeg tager på arbejde, sikkert, at han er alene hjemme, om det er sikkert, at hans søskende kommer hjem inden mig … Imens venter vi på en sparsom og til tider ikkeeksisterende hjælp, skriver Gry i denne kronik
Kronik
4. juni 2022

Jeg er den søvndrukne læge, der svigter børn og unge i krise

Som læge i børne- og ungdomspsykiatriens akutmodtagelse indgår jeg i det system, der sender mange familier i krise fra dør til dør uden at få den rigtige hjælp. Det er urimeligt over for familierne og svært at bære for os, der skal stå på mål for de politiske prioriteringer, skriver læge Sara Kærn Linstow
Som læge i børne- og ungdomspsykiatriens akutmodtagelse indgår jeg i det system, der sender mange familier i krise fra dør til dør uden at få den rigtige hjælp. Det er urimeligt over for familierne og svært at bære for os, der skal stå på mål for de politiske prioriteringer, skriver læge Sara Kærn Linstow