Shahin Laghaei Forskningslektor

  • 25. juni 1998

    Et signal om forskelsbehandling

    Integrationsforslaget ignorerer, at den høje ledighed blandt etniske minoriteter ikke er selvforskyldt INTEGRATION En af de gode sider ved det nye forslag til en integrationslov er, at det understreger at arbejdsmarkedstilknytningen er helt central for at etniske minoriteter kan integreres i det danske samfund...