Sherin Khankan

Seneste artikler af
Sherin Khankan
 • En islamisk stat er ikke vores drøm

  Overalt i verden findes der muslimer, som anser demokratiet og en sekulær stat, der ligestiller alle mennesker uanset religion og ophav, som et frugtbart udgangspunkt for et samfund
 • Gud skal ikke lukkes inde i folkekirken

  Danmark er et rummeligt og sekulært samfund, mener de fleste danskere. Men tilhører man et religiøst mindretal, som løbende må finde sig i folkekirkens forrang, virker den slags påstande knap så overbevisende. Det er tid til et opgør med folkekirkens privilegerede stilling
 • Jagten på de islamiske lejesvende

  Islamisterne provokerer os, fordi de udfordrer de værdier, flertallet af os tager for givne. Men i stedet for at se dem som en trussel, bør vi opfatte dem som en udfordring, der giver os mulighed for at gentænke vores vaneforestillinger. Faktisk løfter de arven fra 1970'ernes røde lejesvende
 • Kvindekamp med nye øjne

  ørst og fremmest kvinder, med samme udfordringer og kampe, som de fleste andre kvinder i dagens Danmark. Nu gælder det om at finde sammen og dele erfaringer. Ligestilling mellem køn gavner ikke kun kvinderne, men hele samfundet...
 • Vestens blinde øje

  Hvis bomber var faldet over en europæisk nation, som det er tilfældet med Libanon, så ville verdens-samfundet ikke tøve med at gribe ind militært
 • Er vi holdt op med at lytte til hinanden?

  Vi fokuserer alt for sjældent på vigtigheden af at være nærværende i vor dagligdag og i den aktuelle politiske debat om prisen for at indgå i det danske fællesskab
 • Den verdslige fundamentalisme

  Ved at forbyde tørklædet krænker man de piger og kvinder, for hvem klædet er en essentiel del af deres religiøse identitet
 • Lille Paradis

  Vi har skabt et lille paradis med vogtere. Vi tror, at vi kan udrydde vore ‘fjender’ ved at gennemføre en politik, hvis højeste mål er ensretning, og som giver staten ubetinget ret til at kontrollere, aflytte og diskriminere
 • Islams pseudospecialister

  Forskning er betegnelsen for en grundig under-søgelse af et bestemt emne. En specialist eller en ekspert er betegnelsen for en fagmand, der har specialiseret sig i en gren af et fagområde

Sider

Mest læste
 1. Ideen om at tro skal være en privatsag, hvis den skal sameksistere med verdslighed, er en misforståelse
 2. De fleste af vore valg er ikke uigenkaldelige, men kan gøres om eller gøres bedre. Heldigvis
 3. Sålænge der ikke eksisterer ligeret for alle i Danmark, er muslimer nødt til at spille på deres religiøse identitet Tro & Filosofi Den stigende fokusering på kulturel identitet, som man i de seneste år har kunnet iagttage overalt i Europa, er både et produkt af den identitetskrise, som tilstrømningen af flygtninge og indvandrere har medført, samt af det kulturelle spændingsforhold mellem Europa og Islam...
 4. Hvor meget skal man som muslim opgive for at blive en del af det danske fællesskab. Kan man være praktiserende muslim i det danske samfund? Kan islam, demokrati og verdslighed forenes? Svaret er ja!
 5. Vi fokuserer alt for sjældent på vigtigheden af at være nærværende i vor dagligdag og i den aktuelle politiske debat om prisen for at indgå i det danske fællesskab
 6. Forskning er betegnelsen for en grundig under-søgelse af et bestemt emne. En specialist eller en ekspert er betegnelsen for en fagmand, der har specialiseret sig i en gren af et fagområde
 7. Islamisterne provokerer os, fordi de udfordrer de værdier, flertallet af os tager for givne. Men i stedet for at se dem som en trussel, bør vi opfatte dem som en udfordring, der giver os mulighed for at gentænke vores vaneforestillinger. Faktisk løfter de arven fra 1970'ernes røde lejesvende
 8. Overalt i verden findes der muslimer, som anser demokratiet og en sekulær stat, der ligestiller alle mennesker uanset religion og ophav, som et frugtbart udgangspunkt for et samfund