Silas Fehmerling Harrebye

  • Kronik
    19. september 2015

    Begreber på flugt

    Mens syriske flygtninge vandrer over vores flade land for at komme til Sverige, flytter de begreber, vi bruger som koordinator på vores ideologiske landkort, sig også. Hvordan er det eksempelvis gået til, at menneskesmuglere har fået heltestatus?
    Da gruppen af motorvejsvandrende flygtninge blev opløst onsdag aften, forsvandt flere flygtninge i privatpersoners biler. Synet på menneskesmugling har været i forandring de seneste uger, mener dagens kronikør.