Sine Heltberg

Seneste artikler af
Sine Heltberg
  • Regeringen gør det nødvendige

    Vores fremtid ligger i et konkurrencedygtigt samfund, hvor vores virksomheder kan klare sig internationalt, uden at de rige render med kassen, og uligheden vokser
  • Privatskoler skal være gratis

    Det ville føre til et ramaskrig, hvis privatskolernes vilkår blev indført på andre områder. Ingen ville acceptere, hvis nogle grupper mod en ret beskeden ekstrabetaling kunne få bedre børnepasning, ældrepleje eller hospitalsbehandling i et system, hvor private aktører selv kunne bestemme, hvem der skulle have adgang til hvilke ydelser.