Søren Boas

Seneste artikler af
Søren Boas
  • Hvad betyder omdeling af forsendelser for miljøet?

    Håndtering og omdeling af breve og reklamer påvirker lige som al anden aktivitet vores økosystem. Der er dog en stor kløft mellem mange forbrugere og afsenderes opfattelse af miljøpå-virkningen og realite-terne. Det øger mulig-heden for, at vi træffer forkerte valg til skade for miljøet